« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - nedostatečné identifikace vlastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [163 KB]
<.>.Na <.>
<br>,<.> „TL -,_ [PČ—“Yvan- u.<.> \,ŠŠBLL'NT :_JŘŘLM.“havaj/7 d/Izb,:
<br> ;šaoW' ___-,“ —-- Č7— _.-_ “až
<br> ',v,fv“ [kr/",(t/j.;; LVJ'IŽVI'ŠÍ
<br> UŘAp PRO ZASTUPOVANI STÁTU VE VE'CEQH MAJETKOWCH -$TalěeTi-TIEEXRRJMIWEIĚ "“L“—t RASINOVO NABREZI 390/42,128 00 NOVE MESTO,PRAHA 2 g ' » <,>
<br> ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> „uf
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PELHŘIMOV,mmm“
<br> ; l
<br> šil—„omí“*“ "M' 35%,“T“ “*N—ej
<br> !
<br> PRAŽSKÁ 127,393 01 PELHŘIMOV Ě
<br> F1 4 than: ' ' ' ';! L <.>
<br> E
<br> 5
<br> a.'.Ě ! V'jo
<br> IllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ““““—www
<br> 4593/CPE/2017-CPEM
<br> Obec Častrov VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> 105 „ PŘIJATO DNE:
<br> 39463 Castrov ' „ „ NASE cu.: UZSVM/CPE/4231/2017—CPEM VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX XXXXXXX ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E—MAIL: Jarmilaperoutkova©uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: Bupftbv
<br> DATUM: 5.10.17
<br> Žádost O zveřejnění
<br> Vážení <,>
<br> zdůVOdu aktualizace dat katastrálním úřadem zasíláme Vpříloze tabulku týkající se tzv.„nedostatečně identifikovaných Vlastníků“ nemovitostí vsouladu s š 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb.a žádáme O zveřejnění údajů na úřední desce <.>
<br> Zároveň žádáme O součinnost S žadateli Ohledně šetření kdohledání vlastníka vdostupných evidencích,zejména vmatrice,vzákladních registrech,vagendovém informačním systému
<br> evidence obyvatel a V agendovém informačním systému cizinců <.>
<br> Děkuji za spolupráci a přeji hezký den
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX ředitelka Odboru OP Pelhřimov
<br> Přílohy: tabulka
<br> Název obce Častrov Častrov Častrov Častrov Častrov Častrov
<br> Na'zevk ' Ctiboř u Častrova Častrov Častrov Častrov Častrov Častrov
<br> OPSUB - typ OPSUB - na'zev
<br> OFO OFO OFO OFO OFO OFO
<br> Dedera „lan
<br> XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX Sta ra' XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX ku p XXXX
<br> OPSUB - adresa
<br> č.p,397,39464 Počátky 39463 Častrov
<br> 39463 Častrov
<br> 39463 Častrov
<br> 39463 Častrov
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6034243

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz