« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení06_zahájení správního_řízení_kácení dřevin_Drážďany_MMareš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [100 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: XXXXXX XXXXX,vBožejovvXXX,XXX XX Božejovv Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 6/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 11.9.2017 XXXXX XXXXXX XXXXX,Božejov XXX,XXX XX Božejov,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to XX exemplářů smrku ztepilého a Xks suchých smrků na p.č.1170/3 a 1170/9 v obci a katastrálním území Castrov— Drážďany <.>
<br> Dnem 11.9.2017 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Po zjištění situace na místě se členové komise pro ŽP shodli na závěru žádosti o povolení kácení vyhovět Jedná se ve většině případů o stromy při hranici pozemků.Nejprve domluvil průběh majetkových hranic se sousedními vlastníky a přiložit zápis k žádosti nebo nechal pozemek geodetem zaměřit.Pokud opravdu budou všechny požadované smrky v majetku pana Mareše <.>
<br> Pan Mareš dne 9.10.2017 požadovaný souhlas sousedních vlastníků včetně zákresu doložil <.>
<br> Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná- mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> OBECNÍ ÚŘAD M XXX XX čASTRov 105
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spoj ení: číslo účtu: obec/agcastrova 565 437 127 565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/6034242

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz