« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zveřejněné informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [92 KB]
Obec Častrov
<br> 394 63 Častrov okres Pelhřimov
<br> Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje v Častrově dne 2017 v Houšková 12.10.2017
<br> Sdělení informace podle zákona č.106/99 Dle Vaší žádosti zodpovídám otázky :
<br> Ad1/ problémy s holuby,špačky,kormorány či jinými škodlivými ptáky mi nejsou známy
<br> Ad 2/ proti škodlivým ptákům se nijak nebráníme Ad 3! s plašíči ptáků značky <.>,Birdgard" jsem se nesetkala
<br> Ad 4/ obec neposkytuje zemědělcům ani majitelům památek žádné prostředky na obranu proti škodlivým ptákům
<br> Ad 4/ obec neposkytuje nikomu náhrady za škody způsobené ptáky
<br> M
<br> lng.XXXX XXXXXXXX starostka
<br> W
<br> XXX XX ČASTROV XXX IČ: ogg 47 937
<br> E-mail: telefon: fax: IČO:.)ankovní spojení: číslo účtu: obec©castrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800 starostka©castrov.cz

Načteno

edesky.cz/d/6034241

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz