« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zveřejněné informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [107 KB]
f' y.<.>
<br> _ L Ě/„„„„_ i ',k ') ' „ g f,<.> ; „x)— „ „ '“ * f*** privatnmíesczcz :.Biarritzseraš'sem'atršmý.cz ? č—
<br> 7;— :
<br> -,! f“ ír? '.Ě.c; „ „„.-.Qq.ów.<.> ngge ršřmmmu %? “““““ a EW mm % 4 i,sýra—21:3 : : v —_ “* 352 ; %?
<br> Dobrý den <,>
<br> Vsouvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
<br> 1 <.>
<br> Má obec zajištěno sociální bydlení?
<br> ANO „ží NE
<br> Pokud ano,jaká je kapacita (počet lůžek/osob)?
<br> POČETLÚŽÉOOSOB:.<.>.<.>._,<<ÍÍ„„
<br> Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce?
<br> ;xf ANO NE
<br> Vjakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat?
<br> NOVOSTAVBA )( REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
<br> BYTOVÝFONDOBCE
<br> Jaký typ sociálního bydleni plánujete?
<br> SENIOŘI )( STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ
<br> SAMOŽIVITELKY MENTÁLNÉ/TĚLESNĚ POSTIŽENÍ
<br> Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)? POČETLÚŽEWOSOB;„„ď.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> lVlá obec zpracovaný rozvojový dokument vpodobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
<br> /X< ANO NE
<br> Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
<br> ANO /)( NE
<br> Prosíme vyplněný dotazník z.;—„slet Elektronicky prostřednictvím naší datové schránky: „.Děkujeme za &SJGÍIIJÍÍJI'ŠCÍ
<br>.<.>,<.>.:.-„-.-;CZ s.r.o.f=! lili.Gorkého 421,54t 01 Trutnov B inžo©ccdescz.cz;www.cadescz.cz
<br> lČz 275 36 734 DlČ: 022_7538734; bankovní účet: ČSOB,a.s <.>,Č.Ú.221 000 581/0300; zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové,oddíl C,vložka 24761

Načteno

edesky.cz/d/6034240

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz