« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení o době a místu konání voleb do PS Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [122 KB]
Obec Častrov
<br> 394 63 Častrov okres Pelhřimov
<br> <,>
<br> OZNÁMENI
<br> o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu Ceské republiky
<br> Starostka Obce Častrov podle 5 15 odst.1 zákona č.podle 5 15 odst 1 zákona 247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č.233/2000 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona a o změně některých
<br> v-vr
<br> zákonů ve znění pozdejsmh předpisů o z n a m uj e:
<br> Volby se uskuteční dne 20.října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 21.října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb do Parlamentu České republiky.ve volebním okrsku č.1 Častrov je volební místnost v budově obecního úřadu,Castrov čp.105,pro voliče bydlící v Castrově,Pelci,na Drážďanech a na
<br> Perkách
<br>.ve volebním okrsku č.2 Metánov je volební místnost v budově školy,Metánov čp.54,pro voliče bydlící v Metánově
<br>.ve volebním okrsku č.3 Ctiboř je volební místnost v budově školy,Ctiboř čp.36,pro voliče bydlící ve Ctiboři a Jakubíně
<br> \!oliči bude umožněno hlasovat poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Ceské republiky v(platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem Ceské republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> v Častrově dne 3.10.2017
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka Obce Castrov
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: internet: obec castrov.cz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800 www.castrov.cz

Načteno

edesky.cz/d/6034238


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz