« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - NAŘÍZENÍ OBECNÉ POVAHY_ZÁKAZ TĚŽBY DŘÍVÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [221 KB]
551972017—MZE—1 6212
<br> nllmnjjjjjjjjjjjjlili
<br> __wm _ m ?ást-Graz: * _ casem ÚŘAD <.>,£ ?,/ )] <,>
<br>,seu ÍBŠE" the „* ICL: až?
<br> l).-A.<.> „již ji!-" )% Lyry Í.“$$ Nf! dokumen-timber Hmi příloh '.v,l ; ' Miinisterstvo zemedelstVI
<br> 8; má u „ygg—" *""Odlbor hospodářské úpravy a ochrany lesů f ' " Waltz—ar ;
<br> : XXXX |
<br> ; Í 'X ' „MJ _Iu * VEREJ NA VYHLASKA k.ixwmšnww » zelam ela—r
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.a) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),vydává s odkazem na ustanovení 9 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,následující
<br> opatření obecné povahy:
<br> 1.Ministerstvo zemědělství podle ustanovení 5 32 odst.2 písm.a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky — v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea
<br> spec.) a borovice (Pinus spec) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,b) zpracování těžeb nahodilých,vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření <.>
<br> 2.Nařízení uvedené v odstavci 1.se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
<br> vjejich ochranných pásmech,a dále na těžby mimořádné <.>
<br> 3,Nařízení uvedené v odstavci 1 písm.a) platí do 31.prosince 2017,nařízení uvedené
<br> v odstavci 1 písm.b) platí do 31.března 2018 <.>
<br> 4.Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti <.>
<br> Návrh odůvodnění:
<br> Nepříznivé klimatické podmínky,zejména dlouhodobý srážkový deficit,přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky.To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu),které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu.Část území České republiky byla navíc před nedávnem postižena větrnou smrš...

Načteno

edesky.cz/d/6034236

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz