« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.21_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [299 KB]
Usnesenl
<br> Ze 21.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 7.9.2017 v 19.00 hodin „
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o I í
<br> Danu Křížovou zapisovatelkou,paní Miladu Červenkovou a paní Ivanu Šlapalovou ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce č.21/2017
<br> Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 1
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a | uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 7.9.2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti za období od 29.6.2017 do 7.9.2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 1
<br> 2 Zpráva o stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků obce k 7.9.2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 3 Rozpočtové opatření č.6/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci červenci,7/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci srpnu a 8/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci září Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a l uj e rozpočtové opatření č.6/2017,kterým byla proveden úprava rozpočtu v měsíci červenci rozhodnutím starostky obce č.4/2017,5/2017 a 6/2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1 5 c h v a l uj e.rozpočtové opatření č.7/2017,kterým byla proveden úprava rozpočtu v měsíci srpnu rozhodnutím starostky obce č.7/2017 a 8/2017 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1 s c h v a l uj e rozpočtové opatření č.8/2017,kterým byla proveden úprava rozpočtu v měsíci září Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1 bere na vědomí Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluvení 1 rozhodnutí starostky č.9/2017 o stanovení minimálního po...

Načteno

edesky.cz/d/6034233

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz