« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí_počet členů okrskových volebních komisí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Rozhodnutf
<br> 6.9.starcstky obce Castrov prv plnéni lunkce obecni rady 22 due
21.srpna 2017 vydané poqle § 14 pism.c) zikona a.241/1995 8b <.>,0
Volbéch do Parlamemu ceské republiky a o zméné a doplnéni
nénerych dalfsich zikom'l,ve zném’ pozdéjsich pieupisn (déle in
Lake"),a vyhlééky Ministerslva vnitra is.23312000 sn,0 provedeni
nékterych uslarwveni zékona,ve znéni pozdéjiicll predpisa ( dale
jen vyhlééka ) <.>
<br> v souladu s vyie wedenym uscanovenim zékona stanovuji
minimélni poéty élenl’l okrskovycn Volebnich komisi:
<br> oklskové volehni komise 6.1 Castrov 5 clam;
okrskova' volebni komise «3.2 Meta’nov 4 élenové
okrskové volebm’ komise 6.3 Clihof 4 élenové
V TV? \
lng.Janz Hou§kové
slaroslka
B E
0
<br> Gym

Načteno

edesky.cz/d/6034228

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz