« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozvánka na jednání zastupiteltva obce č.18_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [417 KB]
E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: internet:
obec@castrov.cz 565 437 127 565 437 010 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800 www.castrov.cz
<br>
Obec Častrov
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
P O Z V Á N K A
<br>
18 zasedání zastupitelstva obce Častrov <,>
které se koná ve čtvrtek 16.3.2017 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově
<br>
<br> Vážená paní,Vážený pane <,>
<br> dovolte mi,abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Program zasedání:
A.Procedurální záležitosti:
<br> 1.Jmenování zapisovatele/ky/
2.Jmenování ověřovatelů zápisu <,>
3.Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání
<br>
B.Vlastní program:
<br>
1.Zpráva starostky obce o činnosti za rok 2016
2.Zpráva o stavu finančních prostředků obce
3.Rozpočtové opatření č.1/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci únoru,rozpočtové
<br> opatření č.2/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci březnu
4.Zpráva o výsledku hospodaření obce Častrov za rok 2016
5.Schválení zveřejněné účetní závěrky a závěrečného účtu obce Častrov za rok 2016
6.Schválení zveřejněného výsledku hospodaření příspěvkové organizace obce – Základní školy a
<br> mateřské školy v Častrov za rok 2016
7.Zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce 2016
8.Lesní hospodářský plán,výběr dodavatele
9.Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
10.Dopravní obslužnost – nová koncepce Kraje Vysočina
11.Kanalizace Metánov,smlouva o dílo,technický dozor investora- výběr dodavatele
12.Informace dotačních titulech,informace o podaných žádostech,o dotace,nové možnosti podání
<br> žádostí
13.Rekonstrukce kotelny v budově základní školy
14.Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví obce Častrov
15.Projednání žádosti i prodej části p.č.1077/1 v k.ú.Metánov
16.Pořízení stroje na údržbu zeleně
17.Diskuze
18.Závěr
<br>
<br>
<br> Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem
<br> XXXX XXXXXXXX,starostka
<br>
<br> Zveřej...
bez názvu
PoszNKA
<br> JEDNANi
ZASTUPITELSTVA once (E.18
etvrtek 16.3.2011 v 13.00 hod
<br> usedaci mistnost Obecni l'li‘ad
Castrov

Načteno

edesky.cz/d/6034192

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz