« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - výkaz zisku a ztráty_ZŠ_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [433 KB]
l ' “ ' Výkazziek—ua ztráty
<br> jbíěníjednofka: lNázev: Základní škola a mateřská škola
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ' _ l
<br> Právní forma:
<br> 71001263 příspěvková organizace [
<br> jSídlo: Častrov Předmět činnosti: výuka žáků l Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 19.1.2017 18:30:36 _,j 1 [ 2 ' 3 l 4 A ] Číslo ' Název položky ' su l BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ oeooeíh lioloíkY; I [ Hlavní činnost | Hosp.činnost Hlavní činnost [ Hosp.činnost _; A.NAKLADY CELKEM 316914621 113 409,90 3193 335,45 141 812,88 l.Náklady z činnosti 316914621 113 409,90 3193 335,45 141 812,88 1.Spotřeba materiálu 501 305 946,96 48 131,90 358 393,75 75 243,58 2.Spotřeba energie 502 194 479,00 14 224,00 160 226,70 13 404,30 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 510,00 0,00 2 621,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00,5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 5 639,00 0,00 7 347,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 123 366,25 0,00 264 297,10 0,00 13.Mzdové náklady 521 1 884 638,00 50 544,00 1 775 379,00 50 544,00 14_ Zákonné sociální pojištění 524 607 374,00 0,00 565 987,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 11 426,00 0,00 6 994,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 26 933,00 0,00 16 685,90 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18,Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitosti 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23,Jiné pokuty a penále 542 2 184,00 0,00 504,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,0...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz