« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozpočet_obec_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [2745 KB]
<.> r- <.>
<br> *.<.>.-_.-
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> j Fin 2 12 M schváleno č.j.111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ sestavený k XX.XX.2016 v Kč na dvě desetinná místa XXX XXXXX IČO: XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Častrov,Častrov [.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od % SR % UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.1 400 000,00 1 811 414,55 1 811 414,55 129,39 100,00 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin 200 000,00 127 864,20 127 864,20 63,93 100,00 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 450 000,00 1 953 558,13 1 953 558,13 134,73 100,00 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 300 000,00 599 450,00 599 450,00 199,82 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 580 401,17 3 580 401,17 119,35 100,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.|esa 0,00 51,00 51,00 ),00 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému KD 330 000,00 315 191,00 315 191,00 95,51 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 13 120,00 13 120,00 100,92 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.5 000,00 2 435,00 2 435,00 48,70 100,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř.prostr.3 000,00 1 900,00 1 900,00 63,33 100,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 8 000,00 8 986,00 8 986,00 11 2,33 100,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her 30 000,00 36 647,01 36 647,01 122,16 100,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 400,00 1 400,00 143,00 100,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 1 009 571,82 1 009 571,82 112,17 100,00 0000 4111 Nl př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 25 264,00 25 264,00 7,00 100,00
<br> oddíl/./ 1
<br> v,<.> <.>
<br> l.Rozpočtové prumy
<br> E_n-*““ „.<.>._ -——— -—r—.n-
<br> Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od % SR % UR rozpocet po změnách pocatku roku
<br> a b 1 2 3 0000 4112 Nl př.transf.ze str.v rám.souh.dotv ...

Načteno

edesky.cz/d/6034187

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz