« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Přiznání k dani z příjmů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [320 KB]
FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2,586 01 Jihlava
<br>
Přiznání k XXXX z příjmů za rok XXXX - Tisková zpráva
<br>
<br> Přiznání k XXXX z příjmů za rok XXXX jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí
3.dubna 2017.Poplatníkům,jimž přiznání zpracovává daňový poradce,nebo poplatníkům <,>
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,se
lhůta prodlužuje do pondělí 3.července 2017.To platí jen,je-li příslušná plná moc
k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty,tj.do 3.dubna
2017 včetně <.>
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz <.>
<br> Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
<br>  v termínu od 27.3.do 31.3.2017 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do
17.00 hodin
<br>  v pondělí 3.4.2017 od 8.00 do 18.00 hodin
<br>  o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých
pracovištích <.>
<br> Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím
spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:
<br>
Územní pracoviště Obec Den Hodina Místo
<br> Polná 22 <.>,27 <.>,29.3.a 3.4.2017 8.00 - 17.00 Městský úřad
<br> Třešť 22 <.>,27 <.>,29.3.a 3.4.2017 8.00 - 17.00 Městský úřad
<br> Golčův Jeníkov 22.3 <.>,29.3.2017 13.30 - 17.00 zasedací místnost MÚ
<br> Přibyslav 20.3 <.>,29.3.2017 13.30 - 17.00 zasedací místnost MÚ
<br> Světlá nad Sázavou 28.2 <.>,7.3 <.>,14.3 <.>,21.3.2017 8.00 - 11.30,12.00 - 15.00 malá zas.místnost MÚ
<br> Kamenice nad Lipou 6.3.a 20.3.2017 8.00 - 16.00 Městský úřad
<br> Počátky 8.3.a 22.3.2017 8.00 - 16.00 Kulturní zařízení města
<br> Lukavec 15.3.2017 12.00 - 16.00 Městys Lukavec
<br> 20.3.2017 8.00 - 12.00
<br> 22.3.2017 13.00 - 17.00
<br> 20.3.2017 13.00 - 17.00
<br> 22.3.2017 ...
bez názvu
I ‘H
<br> F NANcNI URAD PRO KRAJ WsocINA
Tolsléha 2.586111 JIIIIm
<br>
<br> g
<br> Pfimémi k XXXX z p Im'n X:: wk XXXs - T skové zpléva
<br> Pfiznam kdanl zpnIIIIu 23 Ink 2am lsou wpIaIIIIu mm 906:“ neIpozaéII do ponnéII
3.uhna1n17 PupmnIII'IIII IIIIIszIzIInIII zpmov a: danovy wan nebo wpIammIII
M maIi panIe ma: zékona meIIIInsI Inn eIIII zz‘wému 0v enuu annnmem.5e
IIII'IIa DrodIuiUle no poIInéII 3.éewence 2017 To pIaII Ien.[eh sInsII: plné mac
k zasmmwém upIaInéIIa u Svrévce naIIé Dim upIynnIIIII IIeoIonIouiené why.a no 3 duhna
znmaeIIIé
<br> IIIIoIIIIace nemyIIIé pm spra'vné pIIIéIII dal'Ichn powIIIIosni kda‘
zveIeInéuy IIa wnbnvy’cII snimkécn FIIIaIIaIII sprévy wwwnIIaIIaIIsnInva c1
<br>
<br>
<br>
<br> UzeIIIIII nucoyméI InaIIaIIIIIn nIanu buoou Dncmmv Ion‘IIenI‘IcII nIenIIIuI nonIIIacII
- Vlel n nn 27.3 no 31.] 2m ve vsech Dracnv 'cn nnecII my nn Mn nn
mm mm
<.> v pnnnéII 4.2017 on Mn no 1:; on nnn ll
<.> o vikermnvycn nnecn Dmcovléke FIIInIIenI svrz'vy olevfena nebudou
DaIé mzsfie ienIIIcn IIonIII nan snmweny’ Inmec buds zveieIIIéIIo pIImo IIzIenIImanm
vInnnvI‘sIIcII
<br>
<br>
<br>
<br> Pncovm'cl rImIIzII spmvy zannI pr'IIIm nanovy'nII pnmIIi a pnsmnvn'nI InIoImnI S III
SWIEHYCII Laké InIIIIon verznn no Vybranch Db
<br>
<br> nmmn mu m ml Wu!
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> mm Down n.<.>.n.<.>.mm.In.<.> <.>
W.<.>.m 22 21 zuulzlm nnn IIIn I’m-Inn
Inn 72 z znulzlm nnn IIIn WiMnnu
Wham-w m 291 nnII Inn.Inn.mInnnnnInn
nIc-nwxmanxfi mm m 291 nnII Inn IInn.mInnnnInn
mmmunm nmnunn nnn InIn anymn
mum mu “mm nnn InIn Kmxmlmu
mac InnII Izm (6w Mumung
W WW m ‘m In In mm
"W“ iii}? 3: iii In ”mm“
"MM" namw nnn Inn rum
mum.<.>.» Vanna:,1 m; m" m.<.>.n,<.> mInnnnInn
"1.“.<.>.an Innn‘nInInnnnn In; 3:13 <.>,” 2: 1:: My?“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DeIaIIIII IIIIoIIIIm o vy’IeznecII Drawvan «naIiIIIuI I‘IIanu no vynnm‘Icn ubci v lune 2w
lsou zveIeIIIéIIy IIa www IIIIaIIcIIIsnIava cz
<br>
<br> skews“ DAF K mm 2 n pm...

Načteno

edesky.cz/d/6034184

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz