« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [127 KB]
www.financnisprava.cz
<br> Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých
věcí do Vaší e-mailové schránky!
<br> Proč?
<br> Nebudete mít starost,jestli Vám bude včas doručena složenka <.>
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce,ať jste kdekoli <.>
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí,správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail <.>
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova <.>
<br> Kdo může tuto službu využít?
<br> Poplatník daně z nemovitých věcí,který nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO <.>
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba,která nemá zřízenu
datovou schránku <.>
<br> Jak na to?
<br> 1) Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem <.>
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy <.>
<br> 2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu,u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí <.>
<br> Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňo-
vací období roku 2017 je možné do 15.března 2017.Poplatníkům,přihlášeným
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem,nebude zaslána
složenka <.>
bez názvu
F <.>
<br> GENERAL!“ numcm REunEstI
oanor kamumkzce
Lazarské 15/7.M7 22 mm
re.257 m n25|
<br> 'nsKovA ZPRAVA
<br> FinanEnI' tyrant: nnvé nabl'xl'nxl'linl' ud: u gm EIIEEnl' dané
1 nemwig’ch vécl’na 2-mail
<br> Fmarini sluéva zavédl pm Winikv mum: sluihu swam».vmllanl mam n.<.>.m.<.>.as»;
alum-i new.<.> <.>
<br>.marmazr 3 ma.um um.<.>.dam.ta.<.>.mic-mac: mm.mamalmmm' mi: iaké
mm na akmil shienkv mwnao: u m.xlawvené «arr: vex <.>
mun/views.<.>.a me pm wave.<.>.dané van»: on m.<.>.umni my.<.>.nlalhu as»;
aluminium lmamwéhn mm.<.>.“ rm mohflmm walahnth mm.13.<.>.<.>.<.> » a nun
sluzhu mm mwmén an.5 mama 2m7 swamuxluam.13.: 13mm v: m.mm.<.>.mm n.<.> <.>
<br> malram <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
x.<.>.mm.<.> m.<.>.Whradné pm WD‘amka mg me mm.<.>.mm.<.>.mm: D‘amm’ a.»
mama.<.>.“ we a wmm mam.me man.enu Batman smranku Pamammm
unmaxerw'm mm.<.>.mm pm D‘amm’danéx Mmmflw'mvédemaflrm,Mnmzama My.<.> <.>
<br> m.<.>.» mfarmamasmibézasflanfMa‘fivrav\a(en{darviz mew’cnkaemaflem "New!!! na
<br> \mermmnxxra'nkam Fmanim’xvraw www financmsgrava.<.> mm Danéa w‘umé > om > Dari
zMmaww'mvéd>Warma(e,starwmkaamé‘enbmls>Wmmaceknwesmibélasflamma a m
<br> 9.<.>.<.>.<.> ms.nemwgdwén’ 2 mm
<br>
<br> mmwzwamammmina m.<.> Wnnams.mwcwmms rava/ www.msma
z m mummy.<.>.mya.nnvsnamzvzasHumrudar‘l‘ml
<br>
<br>
<br>
<br> v Prize.1.<.>.4 m.<.>.um
<br> mg Petra mm.<.> <.>
mum om.<.>.mm.<.>.mm mm <.>
ems.<.>.mm.<.>.Femwsm’
<br> men.<.>.5431 574 9c:

Načteno

edesky.cz/d/6034181

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz