« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zásady zveřejňování příspěvků v "NašemZpravodaji"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [205 KB]
ZÁSADY ZVEŘEJNOVÁNÍ PŘÍSPĚVKÚ v „NAŠEM ZPRAVODAJI"
<br> Obsah
<br> |.Úvodní ustanovení ll.Obsah zpravodaje lll.Zásady pro zveřejňování příspěvků
<br> IV.Inzerce
<br> V.Redakční rada
<br> Vl.Příprava vydání zpravodaje VII.Financování zpravodaje Vlll.Závěrečná ustanovení
<br> |.Úvodní ustanovení
<br> 1.Častrovský „Náš Zpravodaj" (dále jen zpravodaj) je periodický tisk územního samosprávního celku.Vydavatelem je Obecní úřad Častrov,Častrov 105,394 63 Častrov <.>
<br> 2.Zpravodaj jako periodikum je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727 <.>
<br> 3.Zpravodaj vychází zpravidla 4x ročně a za jeho vydání odpovídá vydavatel.Zpravodaj je distribuován do všech domácností bezplatně ve všech místních částech obce <.>
<br> Il.Obsah zpravodaje
<br> 1.Zpravodaj je vydáván za účelem poskytování informací občanům obce Častrov a místních částí o činnosti obecního úřadu,o aktuálním děníve společenském,hospodářském,sociálním,kulturním a sportovním životě <.>
<br> 2.Vydavatel poskytuje inzerci podle kapitoly lV.těchto zásad <.>
<br> lII.Zásady pro zveřejňování příspěvků
<br> 1.Příspěvky se týkají děnív obci Častrov nebo s ní souvisejí.O zařazení do vydání rozhoduje redakční rada.2.Na zveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.3.Příspěvky zaslané redakční radě nejsou honorovány.Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.4.Příspěvky by měly být v rozsahu maximálně 1/2 strany zpravodaje ve velikosti písma 12,bez dalších grafických úprav (tzn.stejná velikost a druh písma v textu,bez podtrhávání a vyznačování částítextu kurzívou nebo tučně,bez barev atd.).5.Redakční XXXX si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.6.Redakční XXXX si vyhrazuje právo výběru ze zaslaných fotografií.X.Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky: a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu,pohlaví,sexuální orientace,věku,zdravotního postižení,náboženství či víry,b) bez identifikačních znaků autora (anonymy),c) týkající se činnos...

Načteno

edesky.cz/d/6034179


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz