« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva obce Častrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [556 KB]
Obec Castrov Častrov 105
<br> Všem zastupitelům obce Častrov Členům výborů a komisí Občanům obce
<br> POZVÁNKA
<br> na 4.zasedání zastupitelstva obce Častrov,které se koná 14.3.2023 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově <.>
<br> Vážená paní,Vážený pane,dovolte mi,abych Vás pozval na jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1 Procedurální záležitosti 1.1 Jmenování zapisovatele/ky/ 1.2 Jmenování ověřovatelů zápisu,1.3 Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání
<br> 2 Zpráva starosty obce a místostarostů o činnosti a o dění v obci
<br> 3 Finanční hospodaření obce 3.1 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce 3.2 Rozpočtové opatření č.15/2022,č.1/2023
<br> 4 Činnost finančního a kontrolního výboru obce 4.1 Zpráva finančního výboru 4.2 Zpráva kontrolního výboru
<br> 5 Zastupitelstvo obce
<br> 5.1 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene — souhlas s umístěním distribučního zařízení
<br> 5.2 Projednání „Uzemní studie Častrov — lokalita P01 a 212“
<br> 5.3 Zpráva o hospodaření v lesích
<br> 5.4 Dohoda o provedení práce pro zastupitele obce
<br> 5.6 Řád pohřebiště
<br> 5.7 Aktualizace vnitřních směrnic Obce Častrov
<br> 6 Hospodaření s majetkem obce 6.1 Pronájem bytu v DPS
<br> Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem
<br> XXX XXXXXXXX 'ervenka starosta obce
<br> Vyvěšeno zároveň na elektronické úřední desce <.>
<br> Zveřejněno:6.3.2023 Sejmut0:15.3.2023

Načteno

edesky.cz/d/6034178

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz