« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Rozpočet ZŠ a MŠ Častrov 2023 a střednědobý výhled školy 2023 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [405 KB]
Základní škola a mateřská škola Častrov,Častrov 104,okres Pelhřimov,příspěvková organizace
<br> IČ: 71001263
<br> Rozpočet na rok 2023
<br>
Předpokládané náklady na
<br> rok 2023
Předchozí XXX k XX.X.XXXX
<br> Učební pomůcky 35 000 34 125
<br> Elektrická energie 110 000 98 360
<br> Topení- uhlí 130 000 99 497
<br> Předplatné časopisů 1 000 0
<br> Kancelářské potřeby 15 000 12 578
<br> Všeobecný materiál 30 000 9 072
<br> Ochranné pomůcky 2 000 1 827
<br> Úklidové prostředky 30 000 24 226
<br> Telefony 10 000 6 985
<br> Služby,opravy,aktualizace 70 000 68564
<br> Zpracování mezd 35 000 17 775
<br> Cestovné 5 000 0
<br> Plavecká výuka 8 000 5 277
<br> Mzdové náklady (OOP) 170 000 59 200
<br> Bankovní poplatky 3 500 3 150
<br> SW servis,licence 30 000 7 851
<br> Vzdělávací pořady 3 000 1 140
<br> Doprava dětí 5 000 27 300
<br> DDHM 25 000 8 688
<br> Vybavení kabinetů 10 000 2 927
<br> Celkem 695 500 488 842
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Základní škola a mateřská škola Častrov,okres Pelhřimov
<br> IČ: 71001263
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis.Kč
<br> 2023 2024 2025 2026
<br> Hlavní činnost
<br> Výnosy 5 140 000 5 140 000 5 140 000 5 140 000
<br> Tržby vlastní 110 000 110 000 110 000 110 000
<br> Příspěvek zřizovatele 700 000 700 000 700 000 700 000
<br> Dotace MŠMT 4 330 000 4 330 000 4 330 000 4 330 000
<br> Náklady 5 140 000 5 140 000 5 140 000 5 140 000
<br> Náklady na pracovní sílu 3 965 000 3 965 000 3 965 000 3 965 000
<br> Energie 250 000 250 000 250 000 250 000
<br> Opravy 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> Ostatní náklady 725 000 725 000 725 000 725 000
<br> Zisk 0 0 0 0
<br> Doplňková činnost
<br> Výnosy 110 000 110 000 110 000 110 000
<br> Vaření obědů pro cizí strávníky 110 000 110 000 110 000 110 000
<br> Pronájem učeben,tělocvičny ? ? ? ?
<br> Náklady 108 000 108 000 108 000 108 000
<br> Náklady na pracovní sílu 32 000 32 000 32 000 32 000
<br> Energie 16 000 16 000 16 000 16 000
<br> Ostatní náklady 60 000 60 000 60 000...

Načteno

edesky.cz/d/6034170

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz