« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - Oznámění o záměru prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění o záměru prodeje pozemku (292.85 kB)
Obec Nezabudice
<br> V Nezabudicích dne 11.3.2023 Počet listů 1
<br> OZNÁMENÍ () ZÁMĚRUPR ODEJE POZEMKU
<br> I <.>
<br> Obec Nezabudice v souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků:
<br> — parcela číslo 48 (část),vše V obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku zahrada,o výměře 141 m2 <.>
<br> - parcela číslo 420/1 (část),vše V obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha,o výměře 257 m2 <.>
<br> - parcela číslo 178/20 (část),vše v obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha,o výměře 220 m2 <.>
<br> — parcela číslo 178! 14 (část),vše v obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha,o výměře 38 m2 <.>
<br> - parcela číslo 199/4,vše v obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha,o výměře 52 m2 <.>
<br> - st.par.112,vše v obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 32 m2 <.>
<br> Cena pozemků je stanovena v intravilánu obce na 300 Kč:/m2,mimo obec 100 Kč/m2,zastavěná plocha mimo intravilán obce 500 Krč/mz-
<br> XXXXX XXXXXXX Starostka obce
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: XX.1.2023 Sejmuto z úřední desky dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 13.1.2023

Načteno

edesky.cz/d/6034153


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz