« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zápis_DSO_Nová Lípa_částI_rozpočet_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [1055 KB]
Shromážděnístarostů DSO Nová Lipa Zápis ze zasedání
<br> Zápis z S.Shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
<br> 8.12.2016,17 hodin v KD Horní Ves
<br> Program setkání
<br> 1 i Prezence účastníků,úvodní slovo 17.00 — 17.05 2 Prezentace MAS Via rustica 17.05 — 17.20 3 Diskuze 17.20 —— 17.30 4 Schválení programu jednání,zapisovatele,ověřovatelů 17.30 —— 17.35 5 Schválení vstupu DSO Nová XXXX do XXX Via rustica XX.XX — XX.XX X Rozpočtové změny 6 a ?,schválení rozpočtu na rok 2017,schválení výše 17.40 — 17.45
<br> členských příspěvků na rok 2017,schválení rozpočtového výhledu 2018- 2020
<br> 7 Setkání starostů &.2 CSS (info o činnosti) 17.45 — 18_00 Plánovaný postup CSS v roce 2017 (aktualizace akčního plánu,vize společných projektů a postupů)
<br> 8 Spádové obvody MŠ 18.00 — 18.15 Informace probíhajících aktivitách - Infrastruktura ZŠ,Stanice IZS,nové výzvy a dotační možnosti
<br> 9 Diskuse,volné příspěvky a náměty 18.15 — 18.25
<br> 10 Závěr,konzultace pro členy DSO 18.25 +
<br> Doprovodný program:
<br> Vánoční besídka — Cesta do Betléma v podání dětí z Horní Vsi
<br> Prezentace projektu Národní geopark Vysočina — starosta města Telč p.Fabeš a starosty obce Mrákotín
<br> Prezentace Klubu vysokohorské turistiky Telč
<br> Přítomno — 11 zástupců DSO Nová Lípa (p.Koch,paní Houšková,pan Rajdlík,pan Tůma,pan Peltán,pan Kapoun,pan Bílek,pan Štefl,pan Brožek,pan Houška,pan Jůn) + doručena plná moc od pana Paříka k zastupování paní Janou Houškovou,z celkového počtu 23 starostů,shromáždění je usnášeníschopné <.>
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXXX,Bc.Vladimíra Hojgrová
<br> Hosté — Ing.Fabeš,starosta města Telč a předseda mikroregionu Telčsko,starosta obce Mrákotín,paní Mazancová — zastupitelka obce Lhota—Vlásenice,pan Brada — místostarosta obce Leskovíce,pan ??? — místostarosta obce Horní Ves,zástupci Klubu vysokohorské turístikyšlielě POMT/(j/
<br> Ad 1) Předsedkyně svazku Ing.XXXX XXXXXXXX přivítala přítomné zástupce obcí a poděkovala starostovi obce Horní Ves panu K...

Načteno

edesky.cz/d/6034131


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz