« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozpočet_2017_příjmy_návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [379 KB]
Návrh rozpočtu příjmů v roce 2017 tis.Kč
třída
1.Daňové příjmy celkem 8 265,0
<br> daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 500,0
daň z příjmů fyz.osob z podnikání 100,0
<br> daň z příjmů právnických osob 1 600,0
daň z přidané hodnoty 3 200,0
<br> daň z příjmů práv.osob placená obcí 600,0
daň z nemovitostí 900,0
<br> poplatky správní 1,0
poplatky ze psů 13,0
<br> poplatky pobytové 5,0
poplatky z veřejných prostranství 3,0
<br> poplatky ze vstupného 3,0
odvod z výtěžku provozování loterií 30,0
<br> poplatky z odpadů 310,0
2.Nedaňové příjmy celkem 2 568,0
<br> lesní hospodářská činnost 1 500,0
pronájem pozemků 105,0
<br> vodné 300,0
stočné 200,0
<br> pronájem obecních rybníků 4,0
prodej publikací,pohledů 1,0
<br> činnost muzeí 5,0
divadelní činnost 20,0
<br> zájmová činnnost v kultuře 20,0
tělovýchovná čin.1,0
<br> bytové hospodářství 320,0
nebytové hospodářství 20,0
<br> pohřebnictví 1,0
činnost místní správy 10,0
<br> příjmy z úroků 1,0
vypořádání z minulých let 60,0
<br> 3.Kapitálové příjmy 100,0
prodej obecních pozemků 100,0
<br> 4.Přijaté dotace 110,1
neinv.dotace na výkon státní správy 110,1
<br> CELKEM 11 043,1
Závazným ukazatelem je paragraf
Zveřejněno: 28.11.2016 Sejmuto:
<br> PŘEDPOKLAD NA
2017

Načteno

edesky.cz/d/6034123

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz