« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [100 KB]
Obec Častrov Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> starostka
<br> Všem zastupitelům obce Častrov Členům výborů a komisí
<br> Občanům obce
<br> POZVÁNKA
<br> 21.zasedání zastupitelstva obce Častrov,které se koná ve čtvrtek 7.9.2017 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově
<br> Vážená paní,Vážený pane,dovolte mi,abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Program zasedání: A.Procedurálnízáležitosti:
<br> 1.Jmenování zapisovatele/ky! 2.Jmenování ověřovatelů zápisu,3.Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání
<br> B.Vlastní program: 1.Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci 2.Zpráva o stavu finančních prostředků obce 3.Rozpočtové opatření č.6/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci červenci a rozpočtové opatření č.7/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci srpnu 4.Informace o dotačních titulech informace o podaných žádostech o dotace,nové možnosti podání žádostí 5.informace o probíhajících akcích : Sportoviště 2017 — rekonstrukce sociálního zařízení kabin na hřišti v Častrově,Odpady 2017 — rekonstrukce a rozšíření kontejnerových stání pro nádoby na \ tříděný odpad Projednání zveřejnění záměrů obce,převod nemovitostí dle zveřejněných záměrů Dokončení rekultivace skládky v Častrově— schválení zhotovitele Kanalizace Metánov,informace,schválení nabídky— koordinátor BOZP na staveništi Veřejná doprava Vysočiny— informace 10.Umístění zpomalovačů rychlosti v obci 11.Diskuze 12.Závěr
<br> omNo
<br> Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem /
<br> (fikce/lid
<br> XXXX XXXXXXXX,starostka
<br>.„ »c;.Zverejneno:,' Sejmuto:
<br> E—mail: telefon: fax: lČO: "bankovní spojení: číslo účtu: internet: obec©castrovcz 565 437 127 565 437 010 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800 www.castrov.cz
bez názvu
gg PoszNKA
<br> JEDNANi
ZASTUPITELSTVA OBCE «E.21
<br> étvrtek,7.9.2017 v 19.00 hodin
zasedaci mistnost
Obecni Iliad Castrov

Načteno

edesky.cz/d/6033985

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz