« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.20_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [462 KB]
Usneseni
<br> Ze 20.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 29.6.2017 v 18.00 hodiny
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov v o l í Danu Křížovou zapisovatelkou,slečnu Pavlu Vránkovou a XXX XXXXX Novotného ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce č.XX/XXXX Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 4
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a | uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 29.6.2017 Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 3
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti za období od 11.5.do 29.6.2017 Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 3
<br> 2 Zpráva o stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků obce ke 29.6.2017 Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 3
<br> 3 Rozpočtové opatření č.5/2017 provedení úpravy rozpočtu obce v' měsíci cervnu Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a l uj e rozpočtové opatření č.5/2017,kterým byla proveden úprava rozpočtu v měsíci červnu s c h v a I uj e Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 3
<br> 4 Informace dotačních titulech,informace o podaných žádostech o dotace,nové možnosti podání žádostí b e r e n a v ě d o mí nformace dotačních titulech,informace o podaných žádostech o dotace,nové možnosti podání žádostí Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 3
<br> 5 Rekonstrukce kuchyně a jídelny v MŠ Častrov Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí informace o začátku a plánu prací spojených s provedením rekonstrukce kuchyně a jídelny v MŠ Častrov Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 3 6 Rekonstrukce sociálního zařízení kabin na hřišti v Častrově-Sportoviště 2017 „m:-wan e:.<.> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> Zveř...

Načteno

edesky.cz/d/6033982

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz