« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - záměr obce č.4_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [81 KB]
Záměr obce Častrov č.4/2017 ze dne 29.6.2017
<br> Zámě č.4/2017 obce Častrov z 29.6.2017
<br> Zastupitelstvo obce Častrov svým usnesením č.11.20 — 2017 ze dne 29.62017
<br> s c h v a l uj e
<br> zveřejnit záměr č.4/2017 směnit pozemky ve vlastnictví obce č.1926/1,1925/1,1925/2,1925/3,1924,část 1908 dle GP p.č.1908/2,část 1927 dle GP p.č.1927/2 k.ú.Častrov za pozemky ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR,k.ú.Metánov 718/3,718/4,725/10,149/3,798/4,796/2,802,803/5,803/3,803/2 za cenu vyhláškovou dle znaleckého posudku
<br> XXXX XXXXXXXX,Dis.místostarosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka
<br> (( / X/XX % $%) <,>
<br> Častrov 29.6.2017
<br> LZveřejněno „',/ff ?! Ožď /ĚL sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/6033981

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz