« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Rozpočet obce Častrov 2023 - PŘÍJMY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [461 KB]
(v tis.Kč)
<br> Paragraf Funkční členění rozpočtových příjmů
Návrh příjmů
<br> 2023
Daňové příjmy celkem 14 696,0
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 2 000,0
1112 Daň z příjmů vyz.Osob z podnikání 130,0
1113 Daň z příjmů vyz osob vybíraná zvl.Sazbou 425,0
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 100,0
1211 DPH 7 000,0
1122 Daň z příjmů práv.osob placená obcí 500,0
1511 Daň z nemovistí 900,0
1361 Správní poplatky 10,0
1341 Poplatky ze psů 13,0
1344 Poplatky ze vstupného 8,0
1381 Daň z hazardních her 85,0
1345 Poplatky z komunálního odpadu 525,0
<br> Nedaňové příjmy celkem 4 500,0
1032 lesní hospodářská činnost 2 000,0
1019 pronájem pozemků 150,0
2310 vodné 440,0
2321 stočné,odpady,využití 350,0
2341 pronájem obecních rybníků 4,0
3315 činnost muzeí 1,0
3311 divadelní činnost -
3392 zájmová činnost v kultuře 100,0
3419 tělovýchovná činnost 5,0
3612 bytové hospodářství 445,0
3613 nebytové hospodářství 20,0
3632 pohřebnictví 5,0
3639 Územní rozvoj - prodej pozemků 20,0
3722 Sběr a svoz komunální odpadu - EKO KOM 200,0
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1,0
6171 činnost místní správy 9,0
6310 příjmy z úroků 750,0
<br> Přijaté dotace 154,0
4112 neinvestiční dotace na výkon státní správy 154,0
<br> 19 350,0
<br> Závazným ukazatelem je paragraf <.>
Schváleno zastupitelstvem 15.12.2022
<br> Zveřejněno: Sejmuto:
<br> CELKEM
<br> Rozpočet příjmů na rok 2023

Načteno

edesky.cz/d/6033929

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz