« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zápis_dílčí přezkoumání hospodaření obce_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [365 KB]
f_i"
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 83592/2017 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Castrov
<br> se sídlem Častrov 105,394 63 Častrov,IČO 00247987 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 14.listopadu 2017 na základě žádosti obce a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Qbec Častrov Castrov 1„05 394 63 Castrov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 — 30.září 2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> — kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> -— kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> L'?
<br> Podklady předložily: Ing.XXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem„írs ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právn ich předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> !%?OJEMLŘNQ omlmm <.>
<br>,<,> ; f—Jé.(u)/&;;
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> _; sCHVÁLENlý/NEsCHVÁMNO.esa:
<br> „am-<.<.>.<.>
<br> M&M/4 f.? zzz-Vl! yac-7M
<br> /
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Častrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Častrov byly využity následující písemnosti:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/6033445

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz