« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [119 KB]
Obec Častrov
<br> 394 63 Častrov okres Pelhřimov
<br> OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb prezidenta České republiky
<br> Starostka Obce Častrov podle 5 34 odst.1 písm.a) a & 34 odst.3 zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta Ceské republiky a vyhlášky č.294/2012 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta Ceské republiky,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje:
<br> Volba se uskuteční dne 12 ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13.ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Místem konání volby prezidenta České republiky
<br>.ve volebním okrsku č.1 Častrov je volvební místnost v budově obecního úřadu,Castrov čp.105,pro voliče bydlící v Castrově,Pelci,na Drážďanech a na Perkách
<br>.ve volebním okrsku č.2 Metánov je volební místnost v budově školy,Metánov čp.54,pro voliče bydlící v Metánově
<br>.ve volebním okrsku č.3 Ctiboř je volební místnost v budově školy,Ctiboř čp.36,pro voliče bydlící ve Ctiboři a Jakubíně
<br> \v/oliči bude umožněno hlasovat poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Ceské republiky v(platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem Ceské republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> v Častrově dne 14.12.2017 /7
<br> ing.Jana Houškpvá starostka Obce Castrov
<br> MMM—___ 394 63 CAST/81231; 105.iC: 002 47 98? E—mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: nternet: obec©castrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800 www.castrov.cz

Načteno

edesky.cz/d/6033442


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz