« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.23_2017upr1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [568 KB]
E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: internet:
obec@castrov.cz 565 437 127 565 437 010 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800 www.castrov.cz
<br>
Obec Častrov
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
P O Z V Á N K A
<br>
23 zasedání zastupitelstva obce Častrov <,>
které se koná ve čtvrtek 14.12.2017 v 17.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově
<br> Vážená paní,Vážený pane <,>
<br> dovolte mi,abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Program zasedání:
A.Procedurální záležitosti:
<br> 1.Jmenování zapisovatele/ky/
2.Jmenování ověřovatelů zápisu <,>
3.Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání
<br>
B.Vlastní program:
1.Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
2.Zpráva kontrolního a finančního výboru o činnosti,zpráva o činnosti školské rady
3.Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce
4.Rozpočtové opatření č.10/2016 k provedení konečné úpravy rozpočtu v měsíci prosinci
5.Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání rozpočtu obce Častrov v roce 2017
6.Projednání zveřejněného návrhu rozpočtu obce Častrov na rok 2018
7.Projednání střednědobého výhledu na období 2019-2023
8.Kanalizace Metánov – informace,fakturace
9.Projednání žádostí o prodloužení pronájmu obecních bytů,nebytových prostor a bytů v
<br> DPS
10.Projednání návrhu jednorázových odměn občanům obce
11.Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce
12.Návrh členů komise k provedení inventarizace majetku obce
13.Privatizační projekt Pelec – schválení zařazení nemovitostí do majetku obce
14.Prodej majetku obce dle zveřejněných záměrů,zveřejnění nových záměrů
15.Projednání schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě č.1040013967/002 o zřízení
<br> věcného břemene – souhlas s umístěním distribučních sítí pro spol.E.ON Distribuce a.s.k
p.č.683 v obci Častrov a k.ú.Jakubín a smlouvy o budoucí smlouvě č.1040008848/032
zřízení věcného břemene- souhlas s umístěním distribučních sítí pro s...
bez názvu
PoszNKA
<br>
<br> JEDNANi
ZASTUPITELSTVA OBCE 6.23
emu,14.12.2017 v 17.00 noun <.>
<br> zasedaci mistnost
Obecni I'n‘ad Castrov

Načteno

edesky.cz/d/6033440

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz