« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí08_povolení kácení dřevin_Častrov_obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [117 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63 Obec Častrovv,Častrovv105,394 63 Častrovv Obecní úřad Castrov,Častrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje 8ZP/2017 Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby
<br> (* / '
<br> : ?f' 11% Míra *",6/44 W 50 A?
<br> osvscmí ÚŘAD CASTROV
<br> ___—F*— 394 63 CASTROV 10,5
<br> v Častrove dne ( ( / 27.11.2017 jaa 9%)
<br> Obecní úřad Častrov jako příslušný orgán správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1
<br> písm.b) zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,provedeného správního řízení rozhodla takto:
<br> v pozdějších zněních na základě
<br> A.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br> p0voluje
<br> Obci Častrov kácení dřevin rostoucích mimo XXX a to Xks javor- klen území Castrov.Povolení se vydává za těchto podmínek:
<br> ' Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu - Při kácení budou dodrženy všechny platně předpisy
<br> na p.č.876 v obci a katastrálním
<br> B.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br> ukládá
<br> žadateli vysázení 5 ks třešně lokalitě V Alejích v Častrově.Budou použity zapěstovaně sazenice v balu <.>
<br> Výsadba bude provedena do června roku 2018.Kontrolu provede ohlášení žadatele <.>
<br> Odůvodnění Jedná se o strom,který není v dobrém stavu,roste nad komunikaci,v průjezdu vozidel obsluhy (svoz odpadů,údržba místní komunikace) <.>
<br> Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX na základě
<br> růstá do elektrického vedení,brání
<br> Proti tomuto rozhodnutí je možnov se odvolat k Referátu životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina podáním na Obecní úřad Castrov ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí <.>
<br> ' víře lng.Ja
<br> /
<br> ]
<br> „5.10
<br> na Houšková
<br> Převzal osobně Obec Častrov dne 28.11.2017 “51%
<br> „,A <.>,“(Arčí Obecní úřad Ca...

Načteno

edesky.cz/d/6033438

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz