« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - návrh_rozpočet obce_2018_výdaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [528 KB]
ROZPOČET OBCE 2018 - NÁVRH
VÝDAJE tis.Kč
<br> skupina
(funkční třídění rozpočtových výdajů) paragraf
<br> 1.Zemědělství a lesní hospodářství 1032 959
platy,sociální a zdravotní odvod 160
ochranné pomůcky 10
nákup materiálu 100
nákup služeb 600
opravy a udržování 50
PHM a maziva 35
ostatní výdaje 4
2.Průmysl.a ostatní odvětví hospodář.3 534
údržba komunikací,mzdy,nájemné,PHM 2212 240
oprava komunikací Jakubín 2212 2212 700
provoz,opravy a údržba vodovod.řádu 2310 2310 500
Čov,kanalizace,stavby 2 094
<br> provoz ČOV,opravy a údržba kanalizace 2321 2321 800
kanalizace Metánov 2321 2321 1194
<br> stavby 100
3.Služby pro obyvatelstvo 4 559
Provoz ZŠ,MŠ,ŠJ 3117 450
ZŠ Kotelna 3113 1 000
Ost.zál.kultury,divadlo,kaple 3399 75
Činnost muzea 3315 3
Rozhlas,televize 3341 113
Kulturní dům 3392 340
<br> pojištění 6
elektrická energie 300
<br> nákup materiálu,služby,opravy,34
Kulturní činnost 3399 118
<br> ostatní osobní výdaje 22
dary- vítání občánků 6
<br> služby,materiál 30
rodáci Ctiboř,setkání seniorů,motoroboty Ctiboř 60
<br> Tělovýchovná činnost 3419 60
služby,materiál,el.energie,pojištění,uhlí,DHDM 60
<br> Bytové hospodářství 3612 73
nákup služeb,materiálu,13
<br> opravy 20
elektrická energie 40
<br> Nebytové hospodářství 3613 345
elektrická energie 85
<br> odpočívka Jakubín 210
met.škola okna,materiál,služby,paliva 50
<br> Veřejné osvětlení 3631 310
elektrická energie 150
<br> Častrov světla 100
opravy a udržování 60
<br> Pohřebnictví 3632 2
Sběr a svoz TKO a NO 3721,3722,3723 940
<br> služby odvoz TKO,nebezpečný odpad 390
bioodpad 50
<br> rekultivace skládky Častrov 500
Vzhled obce,veřejná zeleň 3745 730
<br> mzdové náklady 500
materiál,pohon.hmoty,služby,opravy,nová sekačka 230
<br> 4.DPS,soc.pomoc starším občanům 4351,4341 70
dům s pečov.službou 70
<br> 5.Požární ochrana – dobrovolná 5512 263
DHDM,materiál,vrata hasičárna Častrov 228
<br> el.energie,telefon,služby,PHM 35
6.Místní zastupitelské orgány 6112 665
<br> odměny členů zastup.a komisí 650
reprezentace obce,...

Načteno

edesky.cz/d/6033435


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz