« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [297 KB]
ČESKÁ REPUBLIKA.- STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/1111,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZOI312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Kraj Vysočina,Fritzova 4,58601 J íhlava
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.š 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚoznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebojejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listínnými doklady vlastnické právo státu:
<br>,<,>,<,> Evidence Parcelní ' Obec Katastralm uzemí „,Druh pozemku Pofm parcel* crslo statu Častrov Metánov 1 100 zastavěné plochy a nádvoří 1/1 Častrov Metánov 1 101/1 zastavěné plochy a nádvoří lil Častrov Metánov 2 105 7/2 ostatní plochy l/I Častrov Mctánov 2 1057/6 ostatní plochy l/ ] Častrov Metánov l 90 zastavěné plochy a nádvoří 1/1 Častrov Metánov l 91 zastavěné plochy a nádvoří 1/1 Častrov Metánov l 99 zastavěné plochy a nádvoří 1/1 *? 'l— Katastr nemovitostí- stavební 6 -Pňdělový plán nebo jiný podklad — stavební
<br> 2 - Katastr nemovitostí - pozemkové ? —Přídělový plan nebo jiný podklad — pozemkové
<br> 3 -Evidence nemovitostí — pozemkové B “Parcela z jiného katastrálního území- stavební
<br> 4 -Pozemkový katastr - stavební 9 -Pa'rcela z jiného katastrálního území — pozemkové
<br> 5 —Pozeml<óvý katastr - pozemkové Strana 1 z 2
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Státní pozemkm'Iý úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/1121,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením ?; 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> o z n a m u j e,že ke dni 28.111 2017 bude zveřejněn dle 9 20 zákona č.503/2012 Sb.na úřední desce Státního pozemkového úřadu,na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků,jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnýml doklady <.>
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 1...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz