« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení08_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Častrov_obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [94 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízeníi „ Obec Castrov,Castrovv105,394 63 Castrovv Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 8/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 26.10.2017 podala Obec Častrov,se sídlem Častrov 105,394 63 Častrov,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřeviny rostoucích mimo XXX a to Xks javor— klen na p.č.876 v obci a katastrálním území Castrov <.>
<br> Dnem 27.10.2017 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Po zjištění situace na místě se členové komise pro ŽP shodli na závěru žádosti o povolení kácení vyhovět Jedná se o strom,který není v dobrém stavu,roste nad komunikací,vrůstá do elektrického vedení,brání průjezdu vozidel obsluhy (svoz odpadů,údržba místní komunikace) <.>
<br> Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět.Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu
<br> podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OÚ Častrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná— mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> _; %! LL (%“)
<br> lng.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> Qičššiařěš ůŘAD sestav XXX rss Čáššš'íROV 105'
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení : číslo účtu: obcchastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/6033430

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz