« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení09_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Ctiboř_LStrnad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [97 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: XXXXXXXX XXXXXX,Sídliště XXX,XXX XX Počátky Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje 9/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 19.10.2017 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX,trvale bytem Sídliště XXX,XXX XX Počátky,majitel rekreačního ob- jektu chaty číslo 16 ve Ctiboři,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to X exempláře břízy a jednoho exemláře borovice na p.č.1137/2 v obci Castrov a katastrálním území
<br> Ctiboř u Častrova <.>
<br> Dnem 22.10.2017 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známě účastníky
<br> řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Po zjištění situace na místě se členové komise pro ŽP shodli na závěru žádosti o povolení kácení vyhovět Jedná se o stromy,které rostou v těsné blízkosti budovy.Ohrožují majetek i zdraví majitelů,hrozí jejich
<br> vyvrácení a následný pád.Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladú řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná—
<br> meni,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> v Častrově dne 13.11.2017
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: 1bankovní spoj ení: číslo účtu: obechcastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800
<br> /.<.>
<br> v / !& (X.7 x Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> OBECNÍ ÚŘAD CASTROV XXX XX ČASTROV105

Načteno

edesky.cz/d/6033429

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz