« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - návrh_rozpočet_DSO_NováLípa_2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [687 KB]
DSO
<br>
Nová Lípa
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2 0 1 8
<br>
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněn na webových
stránkách www.dsonovalipa.cz
<br> Plnění rozpočtu na rok 2017 je ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu
na rok 2018 v plánované výši
<br>
<br> A/ R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y (v Kč)
<br> Číslo Třída,seskup.pol <.>
řádku paragraf podseskup.pol.Druh příjmu Objem příjmů
<br> položka
<br> 1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2 3636 2324 příspěvky od SMO 1 019 600,00
3 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 107 000,00
4 x Ú H R N P Ř Í J M Ů 1 126 600,00
<br> 5 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku) 250 000,00
<br>
1 376 600,00
PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DSO: Nová Lípa okres : Pelhřimov
<br>
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 1 8 (návrh)
<br>
B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (Kč)
<br> Číslo
řádku
<br> Skupina,oddíl Název
<br> Třída,seskup <.>,pololožka,Objem výdajů pododdíl paragrafu
<br> paragraf funkčního třídění
<br> 1 3636 Územní rozvoj Třída 5 - Běžné výdaje 354 900,00
<br> 2 3636 Územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců 760 900,00
<br> 3 3636 Územní rozvoj 5031 Sociální pojištění 190 300,00
<br> 3 3636 Územní rozvoj 5032 Zdravotní pojištění 68 500,00
<br> 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 - Služby peněžních ústavů 2 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Ý D A J E C E L K E M 1 376 600,00
<br>
DSO Nová Lípa,8.11.2017

Načteno

edesky.cz/d/6033424


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz