« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Rozpočtová opatření 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro-1148298666.pdf
Obec Felbabka,IČO 00233226
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1I2023
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> KEO4 1.12.0 UROOG
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 4111 98008 0,00 38 600,00 38 600,00 Neinvestiční přijaté transfery z 2) 4112 71 000,00 3 900,00 74 900,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 3) 4122 7 00812 0,00 290 000,00 290 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem za Par: 71 000,00 332 500,00 403 500,00 Příjmy celkem 71 000,00 332 500,00 403 500,00 Výdaje XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 4) 3900 5221 0,00 7 900,00 7 900,00 Neinvestiční transfery fundacím,Celkem za Par: 3900 0,00 7 900,00 7 900,00 Ostatní činnosti související se 5) 6118 5019 98008 0,00 1 984,00 1 984,00 Ostatní platy 6) 6118 5021 98008 0,00 13 938,00 13 938,00 Ostatní osobní výdaje 7) 6118 5039 98008 0,00 671,00 671,00 Ostatní povinné pojistné placené 8) 6118 5169 98008 0,00 820,00 820,00 Nákup ostatních služeb 9) 6118 5175 0,00 460,00 460,00 Pohoštění 10) 6118 5175 98008 0,00 2 064,00 2 064.00 Pohoštění Celkem za Par: 6118 0,00 19 937,00 19 937,00 Volba prezidenta republiky 11) 6171 5169 141 000,00 5 263,00 146 263,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 6171 141 000,00 5 263,00 146 263,00 činnost místní správy 12) 6402 5364 98008 0,00 9 400,00 9 400,00 Vratky transferů poskytnutých 2 Celkem za Par: 6402 0,00 9 400,00 9 400,00 Finanční vypořádání 13) 6409 5901 748 000,00 290 000,00 1 038 000,00 Nespecifikovaná rezervy Celkem za Par: 6409 748 000,00 290 000,00 1 038 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem 889 000,00 332 500,00 1 221 500,00 Změna závazných ukazatelů Příjmy XXX XXX Nst Zdr Uz orgX orgX Původní Změna Po změně Název 0000 411X XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 71 000,00 42 500,00 113 500,00 Neinvestpřijaté dotace od 0000 4122 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 290 000,00 290 000,00 Příjmy celkem 71 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/6029427

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Felbabka
18. 09. 2023
11. 09. 2023
21. 08. 2023
21. 08. 2023
23. 07. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz