« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání 20.2.2023.pdf (901.09 kB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 20.2.2023
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice Čas zahájení: 18 hod <.>
<br> Přítomni: L.Mervardová,M.Kočí,M.Jirsová,J.Perautková,T.Cikán,O.Vacek Přítomno je 7 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné.Předsedající: starostka obce XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Předsedající všechny přítomné přivítala a konstatovala,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvoje usnášeníschopné <.>
<br> Informovala,že zápis z minulého zasedání byl vzákonnych lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
<br> Dále předsedající určila zapisovatelem M.Jirsovou a ověřovateli zápisu J.Perautkovou a O.Vacka.K určenému zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetla program zasedání:
<br> 1.Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene —- služebnosti mezi obcí Nučice a ČEZ,Distribuce,a.s <.>
<br> Schválení pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nučice pro rok 2023 Schválení přijetí dotace na ČOV a splaškovou kanalizaci ze SFŽP
<br> Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rybník
<br> Záměr obce č.I/2023 — prodej obecní budovy č.p.31
<br> Záměr obce č.2/2023 — prodej zemědělských pozemků
<br> Výroční zpráva č.106/1999 Sb <.>
<br> Rozpočtové opatření č.9/2022
<br>.Rozpočtové opatření č.1/2023
<br> 10.Různé
<br> 11.Diskuze
<br> Tento program byl takto vyvěšeny a předsedající program zasedání doplnila a upravila takto: 10.Schválení podání žádosti o dotaci na kanalizační přípojky ze Středočeského kraje
<br> 11.Různé
<br> 12.Diskuze
<br> a vyzvala zastupitele k hlasování <.>
<br> raper—Jewsnesvw
<br> Návrh usnesení č.1/1/2023:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje doplněný a upravený program zasedání zastupitelstva.Pro: 7 Prot...

Načteno

edesky.cz/d/6029416

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz