« Najít podobné dokumenty

Obec Málkov - Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Málkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ.pdf (512.98 kB)
ŠKOLSKÉ OBVODY
spádových základních škol
<br> pro školní rok 2023/2024
<br>
obvod č.1
Základní škola Chomutov,Zahradní 5265
Borová,Březový vrch,Jasmínová,Kamenný vrch,Lesní,Růžová <,>
Skalková,Šípková,Výletní,Zahradní;
<br>
obvod č.2
Základní škola Chomutov,Na Příkopech 895
Alfonse Muchy,Arbesova,Boženy Němcové,Čelakovského <,>
Dostojevského,Grégrova,Hálkova,Heydukova,Husovo náměstí <,>
Karla Buriana,Klostermannova,Kosmonautů,Kpt.Jaroše,Krátká <,>
Krokova,Křivá,Libušina,Mánesova,Maroldova,Mostecká <,>
náměstí 1.máje,Na Příkopech,Nerudova,Okrajová <,>
Partyzánská,Patočkova,Politických vězňů,Přemyslova,Příkopy <,>
Přísečnická,Puškinova,Raisova,Revoluční,Riegrova,Selská <,>
Scheinerova,Sklepní,Sluneční,SNP,Stromovka,Tomáše
ze Štítného,Tovární,Tyršova,U Kamencového jezera,Ulička <,>
Viléma Blodka,Vinohradská,Vítězslava Nezvala,Zadní
Vinohrady,Želivského,území obce Černovice a území obce
Málkov;
<br>
obvod č.3
Základní škola Chomutov,Kadaňská 2334
Adámkova,Alešova,Čermákova,Černovická,Dvořákova,Elišky
Krásnohorské,Fibichova,Fügnerova,Hraničářská,Kadaňská <,>
XXXXX XXXXX,Karlovarská,K Lesíku,Klicperova,Kmochova <,>
Komenského,Kosmova,Krušnohorská,Kukaňova,Lipská – část
od Kostela svaté Barbory směrem do centra města,Luční,Matěje
Kopeckého,Nádražní,Na Průhoně,Osadní,Osvobození <,>
Palachova,Pod Černým vrchem,Podhorská,Polní,Potoční <,>
Resslova,Samota,Sokolská,Št.kpt.Kouby,Trocnovská <,>
U Filipových rybníků,U Hačky,5.května,Úzká,V Alejích <,>
Višňová,Železniční;
<br>
obvod č.4
Základní škola Chomutov,Písečná 5144
Jirkovská,Kamenná,Písečná,Pod Břízami,Šichtův důl,Školní
pěšina;
<br>
obvod č.5
Základní škola Chomutov,Hornická 4387
Bachmačská,Bezručova – část od křižovatky s ulicí Zborovská
po křižovatku s ulicí Kostnická,Blatenská – část od křižovatky
s ulicí Zborovská po křižovatku s ulicí Husova,Buchenwaldská <,>
Cihlářská,Erbenova,Gutenbergova,Havlíčkova – část
od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Kostnická <,>
Hornická – část od křižovatky s ulicí Šafař...
Termín zápisů do ZŠ UKR.pdf (197.99 kB)
Termín zápisů do ZŠ.pdf (197.24 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
<br>
ODBOR ŠKOLSTVÍ
<br>
po projednání s řediteli základních škol v Chomutově,na základě zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném
<br> znění,oznamuje:
<br>
ZÁPIS
dětí do 1.tříd
<br> pro školní rok 2023/2024
<br>
ČLÁNEK 1
<br> Zápis dětí,které k 31.srpnu 2023 dovrší šestý rok věku a dětí,jimž byl v minulém roce odložen
<br> začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,do 1.ročníku základní školy se ve všech
<br> základních školách v Chomutově koná ve dnech
<br>
<br> středa 12.dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin
<br> čtvrtek 13.dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin
<br>
ČLÁNEK 2
<br> Osoba,která doprovází dítě k zápisu (rodič,pěstoun,občan,jemuž bylo dítě
<br> na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy) předloží u zápisu doklad o bydlišti a
<br> věku dítěte (občanský průkaz,rodný list dítěte) <.>
<br> V případě zápisu dětí s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině je k žádosti
<br> nutné přiložit vízový doklad dítěte,doklad,ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat a
<br> místo pobytu dítěte pro určení spádovosti <.>
<br>
<br> ČLÁNEK 3
<br> Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout
<br> podle § 182a školského zákona <.>
<br>
<br> Sledujte,prosím,webové stránky škol,na kterých budou zveřejněné bližší informace k zápisu <.>

Načteno

edesky.cz/d/6028967

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Málkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz