« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Usnesení z veřejného zasedání č.1 ze dne 28.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

230228 - výpis usnesení verejneho zasedani 28_02_23.pdf [0,22 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Výpis usnesení z veřejného zasedání č.1 Zastupitelstva obce Kbelnice,konaného dne 28.února 2023 od 19:30 hodin <.>
<br> Usneseníč.230228701 Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu paní Dagmar Michalčíkovou a Ing <.>
<br> Zdeňku Jenčkovou a zapisovatelem paní Mgr.Lenku Soňi Smolíkovou <.>
<br> Usnesem'c'.230228/02 Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje program zasedání <.>
<br> Usnesem'č.230228/03 Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje pravomoc starosty kprovádění rozpočtových změn
<br> v jednotlivých paragrafech do výše 150 000 Kč <.>
<br> Usnesení č.230228/04 Zastupitelstvo obce schvaluje uložení prostředků obce na termínované vklady do ČSOB a KB <.>
<br> Usnesení č.230228/05 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.! <.>
<br> Usnesem'č.230228/06 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
<br> umístění stavby č.lV-l2-2025295 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy <.>
<br> Usnesení č.23 0228/07 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s charitou.Iičín pro rok 2023 a pověřuje starostu
<br> k podepsání smlouvy <.>
<br> Usnesem'č.230228/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření v závěru roku 2022 <.>
<br> (L <,>
<br> lng.XXX XXXXX Místostarosta
<br> Vyvěšeno: X.X.XXXX
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/6026583


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz