« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Usnesení ZO č.2 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.2 2022
1
<br> OBEC LUŽEC NAD CIDLINOU
503 62 Lužec n.C.203,okr.Hradec Králové
<br> IČO: 00653403
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.3/2022
<br>
z 3.zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Cidlinou <,>
<br> konaného dne 13.12.2022
od 17.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužci nad Cidlinou
<br>
<br>
Přítomní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Josef
Veinlich,XXXX XXXXXXXXXXX ml <.>,MVDr.XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Petra
Hermanová
<br> Omluveni: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Neomluveni: X
<br> Veřejnost: paní Holmanová
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce:
<br> 1/3/22
Bere na vědomí <,>
na základě přítomných členů je zastupitelstvo obce schopno usnášet se,přijímat platná
rozhodnutí a volit <.>
<br> 2/3/22
Schválilo <,>
zapisovatele zasedání zastupitelstva obce sl.Hanu Vízkovou DiS <.>
<br> 3/3/22
Schválilo <,>
ověřovatelé zápisu pana Zdeňka Urbana a XXXX XXXXXX Chlíbka <.>
<br> X/X/XX
Schválilo <,>
program zasedání zastupitelstva bez připomínek <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 5/3/22
Schválilo <,>
stočné pro rok 2023 ve výši 22,- Kč/m3/osoba/rok <.>
<br> 6/2/22
Odložilo <,>
jednání o rozpočtovém opatření <.>
<br> 7/3/22
Schválilo <,>
rozpočet obce pro rok 2023 <.>
<br> 8/3/22
Schválilo <,>
poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč pro knihovnu
HK <.>
<br> 9/3/22
Schválilo <,>
poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro DUHA o.p.s.<.>
<br> 10/3/22
Odložilo <,>
žádost ZS ČSOP Polabí – příspěvek na provoz <.>
<br> 11/3/22
Schválilo <,>
doplnění programu jednání:
12) Dodatek ke smlouvě AVE <,>
13) Žádost o dotaci na vybavení knihovny <.>
<br> 12/3/22
Odložilo <,>
návrh o uzavření dodatku ke smlouvě s firmou AVE Kolín <.>
<br> 13/3/22
Schválilo <,>
podání žádosti o dotaci na nové vybavení knihovny <.>
<br> V Lužci nad Cidlinou
<br> Dne: 17.12.2022
<br>
<br>
<br> …………………………………….<.>
Ing.XXXX XXXXXXXXXXX - starosta

Načteno

edesky.cz/d/6022448

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz