« Najít podobné dokumenty

Obec Otradov - SOHM - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otradov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022.pdf [1,44 MB]
Návrh závěrečného účtu 2022.pdf [0,57 MB]
Licence: D0B5 XCRGBZUC / ZNC (24012022 / 24012022)
<br>
<br> Sdruzeni obci mikroregionu Hlinecko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> 03.03.2023 11h37m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br> sestavený ke dni 03.03.2023
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70151156
<br> název Sdruženi obci mikroregionu Hlinecko
<br> ulice,č.p.Poděbradovo nám.1
<br> obec Hlinsko
<br> PSČ,pošta 539 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 469 344 215
<br> datová schránka vnjszen
<br> e-mail info@hlinecko.eu
<br> WWW stránky www.hlineckoregion.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br>
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 03.03.2023 11h37m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 4 663 000,00 4 843 000,00 4 808 679,77
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 343 000,00 648 000,00 647 765,00
<br> Příjmy celkem 5 006 000,00 5 491 000,00 5 456 444,77
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 951 000,00 1 951 000,00 1 919 567,62
<br> 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 2 710 000,00 2 890 000,00 2 889 112,15
<br> 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 4 661 000,00 4 841 000,00 4 808 679,77
<br> 2141 Příjem z úroků 2 000,00 2 000,00
<br> 214 Přijaté výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/6020088

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otradov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz