« Najít podobné dokumenty

Obec Kokory - 26: Výpis usnesení ze 4. zasedání valné hromady Sdružení obcí mikroregionu Království 2022 – 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kokory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení_4_VH_MK_CITOV 23.2.2023.pdf [0,21 MB]
1
<br>
MIKROREGION KRÁLOVSTVÍ
BLATEC – BRODEK U PŘEROVA – CITOV – CÍSAŘOV – ČELECHOVICE – DUB NAD MORAVOU
<br> GRYGOV – CHARVÁTY – KOKORY – KOŽUŠANY-TÁŽALY – KRČMAŇ – MAJETÍN
SUCHONICE – VELKÝ TÝNEC – VĚROVANY
<br>
<br> Výpis usnesení ze 4.zasedání valné hromady
Sdružení obcí mikroregionu Království 2022 – 2026
<br> konaného dne 23.2.2023 v Citově
<br> Valná hromada po projednání přijala následující:
<br>
Usnesení č.1/4/2023
<br> Valná hromada schvaluje program 4.zasedání mikroregionu Království 2022-2026 <.>
<br>
Usnesení č.2/4/2023
<br> Valná hromada bere na vědomí kontrolu usnesení z 3.zasedání valné hromady MK ze
dne 24.1.2023 a jednání rady MK ze dne 24.1.2023 <.>
<br>
Usnesení č.3/4/2023
<br> Valná hromada bere na vědomí setkání s MUDr.Lumírem Kantorem,Ph.D <.>,senátorem
PČR <.>
<br> Usnesení č.4/4/2023
<br> Valná hromada bere na vědomí informace Ing.Věry Stojanové ke Sbírce právních
předpisů ÚSC a některých správních úřadů <.>
<br>
Usnesení č.5/4/2023
<br> Valná hromada bere na vědomí hodnocení akcí Hanácký bál a Galerie na zámku <.>
<br> Usnesení č.6/4/2023
<br> Valná hromada bere na vědomí informace k žádostem o dotace <.>
<br>
Usnesení č.7/4/2023
<br> Valná hromada schvaluje úpravu Stanov Sdružení obcí mikroregionu Království dle
návrhu <.>
<br>
Usnesení č.8/4/2023
<br> Valná hromada bere na vědomí informace podané k bodu č.7.Různé <.>
<br>
<br>
Zapsal XXXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,předsedkyně MK
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
<br>
<br>
Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
<br>
2023-03-04T10:01:10+0100
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/6017317

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kokory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz