« Najít podobné dokumenty

Obec Útěchovičky - Opis rozpočtových změn č.3/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útěchovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO3_2023.pdf [0,05 MB]
Obec Útěchovičky,IČO 00511340 KEO4 1.12.0 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
Org org2
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,21111032 96 441,40 198 473,80102 032,40
102 032,40 Podpora ostatních produkčníchCelkem za Par: 1032 96 441,40 198 473,80
<br> Příjmy celkem 96 441,40 198 473,80102 032,40
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
Org org2
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený51391032 25 000,00 115 032,4090 032,40
Pohonné hmoty a maziva51561032 0,00 3 000,003 000,00
Nákup ostatních služeb51691032 120 441,40 117 441,40-3 000,00
<br> 90 032,40 Podpora ostatních produkčníchCelkem za Par: 1032 145 441,40 235 473,80
Nákup ostatních služeb51692321 0,00 12 000,0012 000,00
<br> 12 000,00 Odvádění a čistění odpadních vod aCelkem za Par: 2321 0,00 12 000,00
98008 Ostatní osobní výdaje50216118 0,00 514,00514,00
98008 Drobný dlouhodobý hmotný majetek51376118 0,00 2 820,512 820,51
98008 Nákup materiálu jinde nezařazený51396118 37 590,00 33 223,49-4 366,51
98008 Pohoštění51756118 1 010,00 2 042,001 032,00
<br> 0,00 Volba prezidenta republikyCelkem za Par: 6118 38 600,00 38 600,00
Výdaje celkem 184 041,40 286 073,80102 032,40
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením:
<br> Zpracoval: XXX XXXXXXXXXX dne: X.X.XXXX
<br> Starosta obce schválil dne: 2.2.2023
<br> Podpis:
<br> Na vědomí zastupitelstvu dne
:
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/6017155

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útěchovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz