« Najít podobné dokumenty

Obec Tvarožná Lhota - Zápis k povinné školní docházce do ZŠ Tvarožná Lhota pro školní rok 2023-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvarožná Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠ zápis Ukrajinajpg
% fi_
<br> Zzikladni ‘s’kola Tvaroiné Lhota,pi‘ispévkové organizace
<br> Due 12.4.2023 0d 14.00 d0 17.00
<br> se koné zépis ukrajinskych déti do 1.roéniku zzikladni §k01y <.>
<br>
<br> K zépisu je nutno Si pfinést:
— doklad 0 totoZnosti ditéte a totoZnosti zékonného zéstupce (vizum strpéni nebo doéasné ochrané)
<br> - doloZeni mista pobytu ditéte pro uréeni spédovosti
ZŠ zápis
Zékladni §kola Tvaroiné Lhota,pi‘ispévkové organizace,Tvaroiné Lhota 275,696 62 Stréinice
<br> ZAPIS
<br> k povinné §kolni dochézce
<br> do zé Tvaroiné Lhota,p.0.pro ‘s’kolni rok 2023 — 2024
(k zépisu se dostavi déti narozené 0d 1.9.2016 do 31.8.2017
a déti s fédnim odkladem néstupu 2022-2023)
<br>
<br> 12.dubna 2023 0d 1400 do 170011 <.>
Z§ Tvaroiné Lhota
<br> A
Q " if;.<.> j?.25
v ‘I
~‘ 8
<br> 1
<br> Vezméte s sebou vyplnény formuléf iédosti o pfij eti ditéte k zékladnimu vzdélévéni <,>
<br>
<br> A‘
<br> (WWW.skolatvaroznalhota.cz),své osobni doklady,rodny list ditéte,a popf.Zédost o odklad s pfisluénjrmi doporuéenimi k odkladu §kolni dochézky <.>
<br> ~32:

Načteno

edesky.cz/d/6012723

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvarožná Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz