« Najít podobné dokumenty

Obec Mutěnice - Návrh veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mutěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh veřejnoprávní smlouvy
iv 111lllllllllllllllllllllllllll
<br> pracovište: Horní Val) 3055 3.005 35 Hodonin
<br> Číslojednaci: MUHOCJ [7179/2023 Wp.: ' * Spisová značka: MUHO 1316/2023 “ “'
<br> oc.:,_ Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXX,X; ' X pBi/XXXXX : --//M.E-mail: hlavac.jiri©muhodonin.cz i,C W“ / „et Telefon: 518 316 106 lF—ÍĚ— * _ *“
<br> V Hodoníně dne 01.03.2023
<br> INFORMACE o NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Městský úřad Hodonín,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle & 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle 5 l 1 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),podle 5 783 odst.3 a 5 116 odst.3 stavebního zákona
<br> informuje o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadatel,kterým je společnost
<br> L.H.F.XXXXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Poříčí 572/22,Pisárky,603 00 Brno 3,kterou zastupuje XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,IČO XXXXXXXX,Hodonínská XXXX,696 17 Dolní Bojanovice
<br> podal dne 22.08.2022 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 5 783 a 5116 stavebního zákona,o umístění a provedení stavby:
<br> vinného sklepa stavebníkem nazvaná („Novostavba vinného sklepa s ubytováním? na pozemku parc.č.1947/1,2118/1,2118/2,2119 v katastrálním území Mutěnice <.>
<br> Záměr obsahuje:
<br> Záměrem žadatele je novostavba vinařství s ubytováním v lokalitě Vinné budy v Mutěnících.Stavba bude sloužit pro malovvrobu vína v rozsahu do 100 hl / rok.obsahuje integrované ubytování s kapacitou 5 pokojů (max.20 lůžek).vč.6 parkovacích míst na pozemcích žadatele <.>
<br> Stavba je navržena jako dva nadzemní objekty propojené sklepnímí prostory s rotundou a společným nádvořím.Nadzemní objekty jsou součástí řadové zástavby vinných sklepů,mají sedlové střechy se sklony 35 o a 45 o a architektonicky a hmotově navazují na stávající zástavbu okolních vinných sklepů ulice Vlnitá a Členité.Oba jsou nav...

Načteno

edesky.cz/d/6012698

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Mutěnice
29. 05. 2023
26. 05. 2023
26. 05. 2023
24. 05. 2023
24. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Mutěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz