« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - OZNÁMENÍ - Veřejné projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Pařezov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Pařezov.pdf
Městský úřad Domažlice Odbor výstavby a územního plánování nám.Míru 1.344 20 Domažlice
<br> SPIS.zn.; OVÚP-4728/2022 |_ T
<br> NAŠE ČJ.: MeDO-l 5219/2023—Piv
<br> VYŘlZUJE: Bc.XXXX XXXXXXX.DiS.„ _
<br> TEL.<.> 379 719 111 DLE ROZDELOVNIKU
<br> FAX: 379 722 763
<br> E-MAH/i podatelnaúbmesto-domazlico_cz
<br> DATUM: 23.02.2023 L _! OZNÁMENÍ
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PAŘEZOV
<br> MěÚ Domažlice.odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádtn ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zpracoval podle šSS odst.1 a za použití 547 stavebního zákona zprávu o uplatňování územního plánu Pařezov a projednal ji sdotčenými orgány krajským úřadem a příslušnými obcemi Zastupitelstvo obce Pařezov schválilo usnesením (33/2022 ze dne 16 06.2022 zprávu o upiatnování ÚP Pařezov v období 201 6- 022 jejíž součástí je i zadání změny č.1 ÚP Pařezov a současně rozhodlo že tato změna bude pořizována zkráceným postupem dle 555b odst.1 stavebního zákona <.>
<br> Pořizovatel v souladu s & 55b odst.1 s použitím 552 odstl stavebního zákona doručuje zpracovaný návrh změny č.1 územního plánu (UP) Pařezov a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje že veřejné projednání se koná
<br> 27.03.2023 (pondělí) v 15:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v sále obecního úřadu v Pařezové (Nový Pařezov č.p.35) <.>
<br> Vzhledem k rozsahu není možné zveřejnit na úřední desce celý obsah návrhu změny ÚP.Do návrhu změny č.1 ÚP Pařezovje možné nahlédnout:
<br> u pořizovatele:
<br> MěÚ Domažlice.odbor výstavby a územního plánování,náměstí Míru 1,344 20 Domažlice,[[.patro č.dveří 406,především v úřední dny (pondělí a středa 7.00 — 12.00,12.30 - 17.00 hod <.>,úterý a čtvrtek 7.00 - l 1.30,12.00 — 15.00hod <.>,pátek —zavřeno),jinak dle telefonické domluvy (viz.záhlaví oznámení) <.>
<br> na internetových stránkách měs...

Načteno

edesky.cz/d/6012617

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz