« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Rozpočtové opatření č. 11/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec Štěchovice,lČo 00667B62 KEO4 1.1_1.0 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Příjmy
XXX XXX orgX orgX N+z+lJz zJ Mu Původní hodnota Změna Po změně Niázev
<br> l-11-l-
<br> T1L2
127L
<br> 1381
<br> 4I7I
Celkem za Par:
<br> 98008
<br> 500 000,00
38 000,00
<br> 1 620 000,00
<br> 2r" 000,00
0,00
<br> 2 179 000,00
<br> 6 000,00
2 000,00
<br> 195 018,80
<br> 7 000,00
<br> 9 400,00
<br> 219 418,80
<br> 506 000'00 Daň z příjmů ýzichých osob placená
40 000,00 Daň z příjmů ýzicých osob placená
<br> 1 B15 01B'B0 Daň z přidané hodnoty
<br> 28 000'00 Daň z hazardních her S ýimkou dílčí
9 400'00 Neinvestiční přijaté transfery z
<br> 2 398 418,80
<br> Př0my celkem 2 179 000,00 219 418,80 2 398 418,80
<br> Výdaje
Par Po! org7 org2 N+z+l,]z ZJ MlJ Původní hodnota Změna Po změně Niázev
<br> 3326 5154
<br> Gelkem zaPar:3326
7 205,82
<br> 7 205,82
<br> 810,00
<br> 810,00
B 0]-5'82 Elektrická energie
<br> 8 015,82 Pořízení' zachování a obnova hodnot
<br> 37225769
Celkem zaPari3722
<br> 2l_0 000,00
<br> 210 000,00
<br> 16 867,85
<br> 16 867,85
<br> 226 867,85 Nákup ostatních sluŽeb
<br> 226 867,85 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 3745 5139
<br> 3745 5l_69
Celkem zaPan3745
<br> 64 945,81
<br> L76 417,26
24L363,07
<br> L 472,00
<br> I244,00
10 716,00
<br> 66 4t7,8L Nákup materiálu jinde nezařazený
1B5 661'26 Nákup ostatních sluŽeb
252 079,07 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 5512 5139
Celkem za Par: 5512
<br> 5 000,00
5 000,00
<br> B 000,00
<br> I000,00
13 000'00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 13 000'00 Požární ochrana - dobrovolná část
61125032
<br> celkem zaPari 6t!'2
24 000,00
24 000,00
<br> 1 300,00
1300,00
<br> 25 300,00 Povinné po'iistné na veřejné zdravotní
<br> 25 300'00 zastupitelstva obcí
6171- 5011
<br> 6171 5031
<br> 677L5032
6171 5139
<br> 6171" 5169
<br> Celkem zaPar 6t7L
<br> r.40 000,00
34 000,00
<br> 12 500,00
<br> 34 485,00
<br> 128 936,99
<br> 349 921,99
<br> 12 000,00
4 000,00
1200,00
1 608,00
<br> 10 000,00
28 808,00
<br> ].52 000,...

Načteno

edesky.cz/d/6008673


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz