« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Rozpočtové opatření č. 12/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec Štěchovice,lČo 00667862 KEO4 1.11.1 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Příjmy
PaÍ PoI org7 org2 N+z+lJz zJ MU Pťtvodní hodnota změna Po změně Název
<br> 1LL7 506 000,00 63 704,83 569 704,83 Daň z příjmů ýzických osob placená
TLLZ
1113
<br> 1I2L
Lt22
LZLL
7382
<br> 1511
<br> 4rt2
Gelkem za Parr
<br> 40 000,00
105 000,00
<br> 720 000,00
<br> 70 000,00
<br> l- Bl-5 018,80
<br> 0,00
220 000,00
<br> 70 800,00
<br> 3 546 818,80
<br> rL634,22
9 779,38
<br> L47 826,65
-16 000,00
<br> 156 574,5r <.>
<br> 47,90
<br> 32258,74
-300,00
<br> 405 526,23
<br> 51634,22 Daň z příjmů ýzichých osob placená
tI4779,38 Daň z příjmů ýzických osob vybíraná
867 826'65 Daň z příjmů práVnických osob
<br> 54 000,00 Př'rjem z daně z přÍjmů právnických
<br> ].97]_ 593'31 Daň z přidané hodnoty
47'90 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
<br> 252258,74 Daň z nemoviých Věcí
70 500'00 Neinv.přij.transfery ze St'rozp'V rámci
<br> 3 952 345,03
<br> 1019 2131
<br> Celkem za Par: 1019
16 000,00
16 000,00
<br> 37 227,00
<br> 37 227,00
53 227,0o Příjmy z pronájmu pozemků
53 227,00 ostatní zemědělská a potravinářská
<br> Přijmy celkem 3 562 818,80 M2753,23 4 005 572,03
<br> 7t3
<br>
<br> obec Štěchovice,lČo 00667862
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Výdaje
Par PoI org7 org2 N+z+IJz zJ Ma! Původní hodnota změna Po změně Niázev
<br> KEO4 1.LL.l_ UR006
<br> 22L25L39
22125156
<br> Celkem zaPar2212
<br> 2 000'00 2 078'00 4 078'00 Nákup materiálu jinde nezařazený
B 000'00 1450'00 9 450'00 Pohonné hmoty a mazlva
<br> 10 000,00 3 528,00 13 528,00 Silnice
3326 5154
<br> Celkem za Par: 3326
8 015'82 810'00 8 825'82 Elektrická energie
8015'82 810'00 8825'82 Pořízení,zachováníaobnovahodnot
<br> 3399 5139
3399 5194
<br> Celkem za Par: 3399
<br> 21 000'00 -15 000'00 6 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
27 0o0,oo 1 820'00 28 820'00 Věcné dary
48000'00 -13180'00 34820'00 ostatnízáležitostikultury'církvía
<br> 342r.5169
<br> Celkem zaPar:342L
60 000'00 -52 000'00 8 000'00 Nákup o...

Načteno

edesky.cz/d/6008672

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz