« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Rozpočtové opatření č. 12/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec Štěchovice,lČo 00667862 KEO4 1.11.1 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Příjmy
PaÍ PoI org7 org2 N+z+lJz zJ MU Pťtvodní hodnota změna Po změně Název
<br> 1LL7 506 000,00 63 704,83 569 704,83 Daň z příjmů ýzických osob placená
TLLZ
1113
<br> 1I2L
Lt22
LZLL
7382
<br> 1511
<br> 4rt2
Gelkem za Parr
<br> 40 000,00
105 000,00
<br> 720 000,00
<br> 70 000,00
<br> l- Bl-5 018,80
<br> 0,00
220 000,00
<br> 70 800,00
<br> 3 546 818,80
<br> rL634,22
9 779,38
<br> L47 826,65
-16 000,00
<br> 156 574,5r <.>
<br> 47,90
<br> 32258,74
-300,00
<br> 405 526,23
<br> 51634,22 Daň z příjmů ýzichých osob placená
tI4779,38 Daň z příjmů ýzických osob vybíraná
867 826'65 Daň z příjmů práVnických osob
<br> 54 000,00 Př'rjem z daně z přÍjmů právnických
<br> ].97]_ 593'31 Daň z přidané hodnoty
47'90 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
<br> 252258,74 Daň z nemoviých Věcí
70 500'00 Neinv.přij.transfery ze St'rozp'V rámci
<br> 3 952 345,03
<br> 1019 2131
<br> Celkem za Par: 1019
16 000,00
16 000,00
<br> 37 227,00
<br> 37 227,00
53 227,0o Příjmy z pronájmu pozemků
53 227,00 ostatní zemědělská a potravinářská
<br> Přijmy celkem 3 562 818,80 M2753,23 4 005 572,03
<br> 7t3
<br>
<br> obec Štěchovice,lČo 00667862
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Výdaje
Par PoI org7 org2 N+z+IJz zJ Ma! Původní hodnota změna Po změně Niázev
<br> KEO4 1.LL.l_ UR006
<br> 22L25L39
22125156
<br> Celkem zaPar2212
<br> 2 000'00 2 078'00 4 078'00 Nákup materiálu jinde nezařazený
B 000'00 1450'00 9 450'00 Pohonné hmoty a mazlva
<br> 10 000,00 3 528,00 13 528,00 Silnice
3326 5154
<br> Celkem za Par: 3326
8 015'82 810'00 8 825'82 Elektrická energie
8015'82 810'00 8825'82 Pořízení,zachováníaobnovahodnot
<br> 3399 5139
3399 5194
<br> Celkem za Par: 3399
<br> 21 000'00 -15 000'00 6 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
27 0o0,oo 1 820'00 28 820'00 Věcné dary
48000'00 -13180'00 34820'00 ostatnízáležitostikultury'církvía
<br> 342r.5169
<br> Celkem zaPar:342L
60 000'00 -52 000'00 8 000'00 Nákup o...

Načteno

edesky.cz/d/6008672

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Štěchovice
11. 06. 2024
11. 06. 2024
24. 04. 2024
17. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz