« Najít podobné dokumenty

Obec Máslojedy - Návrh závěrečného účtu obce 2022 před schválením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚO Máslojedy 2022 návrh.pdf
OBEC MÁSLOJEDY
<br>
<br>
Návrh Závěrečného účtu obce Máslojedy za rok
2022
<br>
<br>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 4 248 169,88 Kč
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 272 549,70 Kč
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 9.300,00 Kč
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 154 155,66 Kč
<br>
<br> Celkové příjmy obce Máslojedy činily 4 684 175,24 Kč
<br>
Třída 5 - Běžné výdaje 2 735 614,57 Kč
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 633 137,00 Kč
<br>
<br> Celkové výdaje obce Máslojedy činily 3 368 751,57 Kč
<br>
<br>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané obce uplatnit
<br> písemně ve lhůtě do 15 dnů od zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce.Občanem
<br> obce,který může uplatnit připomínky,je dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,občan
<br> starší 18 let,který má na území obce trvalý pobyt nebo vlastní na území obce
<br> nemovitý majetek <.>
<br> Závěrečný účet obce je zveřejněn na fyzické úřední desce obce a v plném rozsahu
<br> také na elektronické úřední desce obce na adrese www.maslojedy.cz do doby
<br> schválení závěrečného účtu obce.Do listinné podoby návrhu je možné nahlédnout
<br> na obecním úřadu v úředních hodinách (středa 18 – 18,30 hodin) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> závěr ze Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2022
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Máslojedy za rok 2022
<br>
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004
sb.) <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření obce Máslojedy za rok 2022
<br> se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br>
<br> III.Při přezkoumání hospodaření - Obec Máslojedy - za rok 2022
<br> Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,43 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku
<br> 0 %
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Máslojedy dne 06.02.2023
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KR...

Načteno

edesky.cz/d/6008670

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz