« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Nedostatečně indentifikovaní majitelé 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČJ - UZSVM_H_4457_2023-HMSO(1) (1).pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
HOROVA 180,502 06 HRADEC KRÁLOVÉ
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 6280/H/2023-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/H/4457/2023-HMSO
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXX,Bc <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 495 853 337
<br> E-MAIL: Petra.Dobruzska@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
<br> OBEC LUŽEC N/CIDLINOU
203
50362 Lužec nad Cidlinou
<br> DATUM: 28.2.2023
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> Vážená paní starostko/ Vážený pane starosto <,>
<br> na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č.256/2013 Sb.(dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí <.>
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.února 2023 <.>
Rádi bychom Vás v souladu s § 65 katastrálního zákona požádali o zveřejnění tohoto seznamu na
úřední desce Vašeho úřadu společně s informačním materiálem ÚZSVM,který umožní občanům
lépe se v problematice NIV orientovat.Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je rovněž
zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv <.>
<br> Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024,připadne nemovitost
do vlastnictví státu.Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední
desce bez přerušení až do data 1.ledna 2024 <.>
<br> ÚZSVM bude usilovat o co nejrychlejší předání takto nově nabytého nemovitého majetku
specializovaným státním institucím,které takový majetek potřebují ke své činnosti.Například
zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“),lesní pozemky pak
zejména na státní podnik Lesy České...
Lužec nad Cidlinou.xlsx
Lužec
Název obce Název kú Název vlastníka Adresa Vlastnický podíl čitatel Vlastnický podíl jmenovatel Výměra Druh pozemku Způsob využití Parcela číslo Číslo LV Stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba - číslo Číslo LV budovy
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou Richterová Zdenka č.p.74,50351 Mlékosrby 48 57 254 orná půda Lužec nad Cidlinou 689271,č.1920 143
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Nepolisy X X 4916 orná půda Lužec nad Cidlinou 689271,č.2000 504
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou XXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Lužec nad Cidlinou 1 128 460 ostatní plocha manipulační plocha Lužec nad Cidlinou 689271,č.422/44 623
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou XXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Lužec nad Cidlinou 1 128 325 ostatní plocha ostatní komunikace Lužec nad Cidlinou 689271,č.1167/2 623
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou XXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Lužec nad Cidlinou 1 128 47 ostatní plocha manipulační plocha Lužec nad Cidlinou 689271,č.1281/9 623
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou XXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Lužec nad Cidlinou 1 128 29 orná půda Lužec nad Cidlinou 689271,č.554/8 887
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou XXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Lužec nad Cidlinou 1 5 113 orná půda Lužec nad Cidlinou 689271,č.1693 905
Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 2233 zastavěná plocha a nádvoří Lužec nad Cidlinou 689271,st.č.380 792 jiná stavba vodní dílo,jiná stavba,na parcele st.380 11000
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022 - brožura.pdf
| 1
<br> Nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br>
<br> | 2
<br> • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce roku 2021
pomohl dohledat správné majitele u 43 782 položek zapsaných na nedostatečně
identifikované vlastníky <.>
<br> • Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60 % případů) <.>
<br> • Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv <.>
bezprizorní majetek přejde na stát <.>
<br> POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ <.>
<br>
<br> | 3
<br> Vážení čtenáři <,>
<br> katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu,ale především vlastníkům nemovitostí.Bohužel stále obsahuje
řadu chyb,které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu.Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí,u nichž buď není zapsaný žádný vlastník,nebo u něj některý z podstatných údajů chybí <.>
<br> Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky,nejnižší pak chmelnice.V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy,chaty a garáže <.>
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody,kanalizaci,cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby <.>
<br> Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky.Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy,zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik,i státní správy,například se státními okresními archivy.Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky,z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit.Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení.Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek,o kterém vůbec nevěděli <,>
ale také například obcím,které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či bu...

Načteno

edesky.cz/d/6008571

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz