« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 - schváleno dne 23.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 - schváleno dne 23.2.2023
Obec Krumsín,IČO 00288403 KEO4 1.12.0 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
Obec org2
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,21113399 30 000,00 80 000,0050 000,00
50 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví aCelkem za Par: 3399 30 000,00 80 000,00
<br> Příjmy celkem 30 000,00 80 000,0050 000,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
Obec org2
<br> Úroky vlastní51412310 228 094,00 278 094,0050 000,00
50 000,00 Pitná vodaCelkem za Par: 2310 228 094,00 278 094,00
<br> Ostatní platy50196112 0,00 3 234,003 234,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a50236112 750 000,00 746 766,00-3 234,00
<br> 0,00 Zastupitelstva obcíCelkem za Par: 6112 750 000,00 750 000,00
Vratky transferů poskytnutých z53646402 15 342,00 0,00-15 342,00
<br> 98187 Vratky transferů poskytnutých z53646402 0,00 15 342,0015 342,00
0,00 Finanční vypořádáníCelkem za Par: 6402 15 342,00 15 342,00
<br> Výdaje celkem 993 436,00 1 043 436,0050 000,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
Obec org2Nst Zdr Uz
<br> 30 000,00XXXX XXXXX3399 80 000,0050 000,00 Ostatní záležitosti kultury,XXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy celkem 50 000,00 80 000,0030 000,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
Obec org2Nst Zdr Uz
<br> 969 164,00XXXX XXXXX2310 1 019 164,0050 000,00 Pitná vodaXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 50 000,00 1 019 164,00969 164,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: UZ 5/4.2./2023 Na zasedání dne: 23.02.2023
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX DiS dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy r...

Načteno

edesky.cz/d/6005056


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz