« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Schválený rozpočet na rok 2023 dle závazných ukazatelů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fin 2_12 k 31.12.2022.pdf (218.79 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 200 000,00 1 200 000,00 1 313 182,94Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 109,43
<br> 1112 75 000,00 86 000,00 116 369,78Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 135,31
<br> 1113 200 000,00 202 457,00 258 657,72Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 127,76
<br> 1121 1 700 000,00 1 700 000,00 1 957 319,83Příjem z daně z příjmů právnických osob 115,14
<br> 1122 150 000,00 662 720,00 662 720,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 3 700 000,00 4 468 851,00 4 439 475,40Příjem z daně z přidané hodnoty 99,34
<br> 1334 0,00 7 869,00 7 869,60Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 100,01
<br> 1341 8 500,00 8 500,00 8 500,00Příjem z poplatku ze psů 100,00
<br> 1345 257 000,00 257 000,00 282 825,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 110,05
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 2 800,00Příjem ze správních poplatků 140,00
<br> 1381 54 000,00 54 000,00 62 923,17Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 116,52
<br> 1382 0,00 0,00 44,87Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 900 000,00 900 000,00 926 618,22Příjem z dan...
Rozpocet_seskupeny_vcetne_plneni_predchoziho_roku2686629416687361165.pdf (60.25 kB)
Obec Radim,IČO 00272001 KEO4 1.12.0 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevOrg
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Schválený
rozpočet
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX 1XXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 022 500,008 246 500,00 9 549 397,00 10 039 306,53XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 176 500,001 016 500,00 1 110 932,00 1 234 645,54XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY 1 576 900,00101 100,00 1 855 445,21 7 452 366,87XXXXXXXXX X XXXX
<br> Příjmy CELKEM: 9 364 100,00 12 515 774,21 18 726 318,94 12 775 900,00
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Radim,IČO 00272001 KEO4 1.12.0 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevOrg
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Schválený
rozpočet
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX 5XXX BĚŽNÉ VÝDAJE 6 885 303,185 557 468,35 8 764 896,56 14 393 058,43XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 6XXX KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 890 596,823 806 631,65 4 150 877,65 2 965 997,18XXXXXXXXX X XXXX
<br> Výdaje CELKEM: 9 364 100,00 12 915 774,21 17 359 055,61 12 775 900,00
<br> 2/3
<br>
<br> Obec Radim,IČO 00272001 KEO4 1.12.0 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Financování
<br> XXX XXX NázevOrg
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Schválený
rozpočet
2023Nst Zd Uz
<br> 8XXX FINANCOVÁNÍ 0,000,00 400 000,00 -1 367 263,33XXXXXXXXX X XXXX
<br> Financování CELKEM: 0,00 400 000,00 -1 367 263,33 0,00
<br> *) Položka,která není ve schváleném rozpočtu <.>
<br> Počet záznamů: 6
<br> 3/3

Načteno

edesky.cz/d/6005049

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz