« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Záměr pronájmu části prostor hasičské zbrojnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_pronajem-Hasicska_zbrojnice.pdf [0,33 MB]
Obec Malé Hradisko Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko,IČ: 00288454,datová schránka: juvawam
<br> tel.582 399 074,starostathseznam4:,www.malehradisko.cz
<br> Obec Malé Hradisko zveřejňuje záměr:
<br> Pronáimu částí prostor obecní budovy
<br> Budova: Hasičská zbrojnice,stavba občanského vybavení,stojící na pozemku parcelní č.: st.25 Obec: Malé Hradisko
<br> Katastrální území: Malé Hradisko (okres Prostějov); 690503
<br> Adresa: Malé Hradisko č.p.148,798 49 Malé Hradisko (dále jen „budova“)
<br> Majitelem budovy je Obec Malé Hradisko,Malé Hradisko č.p.60,798 49 Malé Hradisko,IČ: 00288454.Budova je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Prostějov na LV číslo 1 pro k.ú.IVIaIé Hradisko <.>
<br> Předmět pronájmu — spoluužívání následujících prostor budovy: místnost klubovny / šatnyJSDH,garáž zásahového vozidla,sklad pohonných hmot,chodba,sprcha,sklad vedle sprchy,WC muži,WC ženy
<br> Účel pronájmu: provozování spolkové činnosti v obci — setkávání členů spolku,klubovna zapsaného spolku
<br> Tento záměr se vyvěšuje na základě €) 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích (obecní zřízení),v platném znění <.>
<br> Tento záměr byl projednán a schválen na 4.zasedání zastupitelstva obce Malé Hradisko dne 23.2.2023 <.>
<br> Bližší informace lze získat u starosty obce IVIalé Hradisko p.Pavla Procházky,tel.č.: 582 399 074,email: starostathseznama.Připomínky k tomuto záměru je možné uplatit na Obecním úřadě Malé Hradisko,Malé Hradisko 60,798 49 do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce obce Malé Hradisko <.>
<br> Záměr je zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup - www.malehradisko.cz <.>
<br> Malé Hradisko 27.2.2023
<br> Vyvěšeno na úřednídesce dne: 27.2.2023 _ „_ _
<br>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: ' ' vip '
<br> XXXXX XXXXXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/5998736

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz